Utbildningsinsatser och material

Här finns information om utbildningsinsatser som kan erbjudas via eSam. Du hittar också material från tidigare genomförda utbildnings- och informationsinsatser.

Aktuella utbildningsinsatser

Eget utrymme och e-legitimationer

Pensionsmyndigheten har genomfört en 3-timmars utbildningsinsats under hösten 2017 om Eget utrymme och e-legitimationer för sina jurister. Utbildningen togs fram av advokat Per Furberg på uppdrag av Pensionsmyndigheten.

Det finns möjlighet att på egen bekostnad arrangera samma utbildningsinsats hos medlemmar i eSam.

Kontakta eSams jurist Johan Bålman för mer information:

johan.balman@pensionsmyndigheten.se

Material från genomförda utbildnings- och informationsinsatser

eIDAS-förordningen

Ta  del av bildspel och video från E-legitimationsnämndens informationsmöten den 22 och 23 november 2017 om eIDAS-förodningen. Johan Bålman, jurist från eSam, deltog för att berätta om hur elektronisk legitimering och underskrift fungerar och vad statliga myndigheter, kommuner och landsting bör tänka på vid anslutning.

Offentlig sektor måste redan nu acceptera elektroniska underskrifter enligt EU-förordningen eIDAS (910/2014) som trädde ikraft den 1 juli 2016. Enligt samma förordning ska alla Sveriges myndigheter, kommuner, landsting och regioner erkänna utländska e-legitimationer i sina offentliga e-tjänster från den 29 september 2018.

Presentationer och video från mötet på E-legitimationsnämndes webbplatslänk till annan webbplats

3.81.73.233