Nätverket för livshändelsedriven utveckling

Pensionsmyndigheten och Bolagsverket har tagit initiativ till att driva ett nytt myndighetsnätverk inom ramen för eSam om livshändelsedriven utveckling. Nätverket är under uppbyggnad.

Ett första möte kommer att hållas den 14 mars 2018 för att etablera syfte och ambition med nätverket. Mötet är öppet även för andra än eSams medlemmar.

Mer information om nätverket kommer efter den 14 mars.

Ta del av inbjudan till mötet:

Var med och forma nya nätverket för livshändelsedriven utveckling

Relaterad information

Läs mer om eSams arbete kring livshändelsedriven utveckling:

Livshändelsedriven utveckling

54.90.119.59