Nätverket för livshändelse- och behovsdriven utveckling

Pensionsmyndigheten och Bolagsverket har tagit initiativ till att bygga upp och driva ett nytt myndighetsnätverk om livshändelsedriven utveckling. Nätverket är öppet även för andra offentliga organisationer än eSams medlemmar.

Kommande nätverksmöte:

  • Den 26 september är det dags för lansering av nätverket Livshändelsedriven och värdeskapande utveckling. Vi kommer ringa in utmaningar som vi står inför inom offentlig sektor. Under dagen kommer vi i workshopform gå ”från ord till handling”.

Tidigare möten:

  • Ett första möte hölls den 14 mars 2018 för att etablera syfte och ambition med nätverket.
  • Den 18 juni genomfördes ett digitalt möte på temat livshändelser och kundinsikter.

En visuell dokumentation från uppstartsmötet.

Ta del av dokumentation från den 14 mars:

Sammanställning 14 marsPDF

Ta del av visuell dokumentation av dagen:

Nytt nätverk inom eSamPDF

Läs artikel om uppstartsmötet:

Idéverkstad för uppstart av nätverk om livshändelsedriven utveckling

Kontakt

För frågor om nätverket och information om möten, kontakta

Thea Lemon, Bolagsverket

E-post: thea.lemon@bolagsverket.se

Mobil: 072-743 41 64

eller

Lisa Salmi

E-post: lisa.salmi@pensionsmyndigheten.se

Mobil 072-210 23 96

Relaterad information

Läs mer om eSams arbete kring livshändelsedriven utveckling:

Livshändelsedriven utveckling

34.207.152.62