Nätverket för EUs dataskyddsförordning, GDPR

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR, arbetar med att bevaka den nationella rättsutvecklingen och tolka bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Nätverket drivs av Pensionsmyndigheten inom ramen för eSam.

Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Den kommer att få stor betydelse för e-förvaltningen. Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR, startade i mars 2016 och är öppet även för andra än eSams medlemmar. Det riktar sig främst till myndighetsjurister och drivs med stöd från Pensionsmyndighetens juridikavdelning.

Dataskyddsförordningens direkt tillämpliga bestämmelser får stor betydelse för offentlig förvaltning. Dessutom kommer, med stöd av Dataskyddsförordningen, svenska kompletterande författningar att tas fram under 2017 och 2018. Hur förordningen och de svenska författningarna ska efterlevas blir till stor del en tolkningsfråga. Här kan nätverket åstadkomma betydande samordningsfördelar.

Utskott

Nätverket har ett antal olika arbetsutskott som arbetar med tolka och förstå olika delar av dataskyddsförordningen. 

Arbetsutskottet för personuppgiftsansvar

Arbetsutskottet för personuppgiftsansvar granskar bl.a. vad rollen som personuppgiftsansvarig innebär och hur personuppgiftsansvaret kan utövas i praktiken.

Arbetsutskottet för personuppgiftsbiträdesavtal

Arbetsutskottet tittar på de nya krav dataskyddsförordningen ställer på personuppgiftsbiträdesavtal.

Arbetsutskottet för it och teknisk implementering

Arbetsutskottet, som består av ansvariga för den tekniska implementeringen och jurister, granskar vilka krav myndigheternas IT-avdelningar behöver efterleva för att uppfylla dataskyddsförordningen och hur implementationerna kan införas.

Arbetsutskottet för automatiska beslut

Arbetsutskottet tittar på dataskyddsförordningens bestämmelser om automatiska beslut.

Tidigare utskott

Arbetsutskottet för informationsskyldighet

Arbetsutskottet för informationsskyldighet har granskat vad den nya informationsskyldigheten innebär och hur den kan uppfyllas. Utskottet avslutade sitt arbete i februari 2017.

Arbetsutskottet för dataskyddsombud

Arbetsutskottet för dataskyddsombud har utrett vad den nya rollen som dataskyddsombud innebär för myndigheter. Utskottet avslutade sitt arbete i februari 2017.

Kontakt

Om du har frågor om nätverket är du välkommen att kontakta Eva Maria Broberg på Pensionsmyndigheten:

evamaria.broberg@pensionsmyndigheten.se

Material

Det material som presenteras här har tagits fram av arbetsutskotten och är fritt att användas av alla. Eventuella tolkningar av dataskyddsförordningen är arbetsutskottens egna.

Checklista för dataskyddsombudPDF

Presentationsmaterial - InformationsskyldighetPDF

Nätverksträff GDPR 17 september 2017PDF

Relaterad information

Läs mer om datakyddsförordningen på Datainspektionens webbplats.

Dataskyddsförordningenlänk till annan webbplats

Ta del av den information som Sveriges kommuner och landsting, SKL, tagit fram om GDPR:

Information om GDPR hos SKLlänk till annan webbplats

Läs mer om eSams juridiska arbete:

Expertområde Juridik

54.196.47.145