Arrangemang

Kommande arrangemang

Öppet forum om öppna data den 14 februari 2018 FULLBOKAT

Riksarkivet och eSam bjuder in till öppet forum om hur du och din myndighet eller kommun bäst jobbar med öppna data. Du som ansvar för, jobbar med eller vill börja jobba med öppna data får under en heldag chansen att lära mer och ställa alla dina frågor. 

Dagen arrangeras av eSam i samarbete med Riksarkivet, som har i uppdrag från regeringen att ge stöd till myndigheter i arbetet med att ta fram och publicera öppna data.

När: 14 februari 2018, klockan 10 - 16

Var: ESV:s lokaler Drottninggatan 89, Stockholm

Målgrupp: Du som arbetar med öppna data hos eSams medlemmar eller inom övriga offentliga sektorn.

Läs mer och ta del av inbjudan (obs. fullbokat!):

Inbjudan till öppet forum om öppna data

Tidigare arrangemang

Rundabordssamtal om att använda AI i offentlig sektor

eSam arrangerade rundabordssamtal den 4 december 2017 om hur om hur vi använder AI i offentlig sektor. Mötet innehöll inspiration och erfarenhetsutbyte och vände sig till beslutsfattare hos eSams medlemmar med ansvar för innovativa satsningar, som t.ex. CIO, IT- eller utvecklingschefer. Moderator var AI-experten Göran Lindsjö.

Seminarium/workshop: Hackathons för livshändelser

eSam arrangerade i samarbete med Vinnova en workshop den 13 december 2017 om hur vi inom offentlig sektor kan använda hackathons som ett instrument för innovation i samverkansprojekt och i livshändelsedriven utveckling.

Öppet forum: Tema Kundinsikter

eSam arrangerade ett öppet forum den 9 maj 2017 på temat kundinsikter. Dagen rymde både erfarenhetsutbyte och en workshop kring de viktigaste gemensamma insikterna om våra kunder och deras perspektiv.

Läs mer

Läs en artikel om dagen och ta del av dokumentation:

Vi behöver gå från insikt till handling

Dokumentation från dagenPDF

Kontakt

Johnny Carlberg, eSams kansli

54.92.182.0