Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling

eSam arrangerar olika mötesplatser för erfarenhetsutbyte och erbjuder olika typer av kompetensutvecklingsinsatser. eSam stödjer också prioriterade nätverk.

En viktig förutsättning för samverkan är det personliga mötet som gör det möjligt att dela erfarenheter och ta del av andras kunskap.

34.229.151.87