Digitala möten

Det digitala mötet blir allt viktigare I kontakten med det offentliga. Det digitala mötet ska utgå från medborgarens behov enligt regeringens strategi Med medborgaren i centrum.

I det framtida Sverige ska medborgarna avgöra när och hur digitala möten med det offentliga ska äga rum. De ska kunna välja kanal för det digitala mötet; smarta telefoner, pekplattor, sociala medier, privata och offentliga webbportaler, på myndighetsspecifika webbplatser eller via framtida, ännu okända plattformar.

Det här innebär en förskjutning från att myndigheterna väljer kanal och styr mötet med medborgarna till det omvända. Myndigheterna kan därför inte längre enbart fokusera inom sina egna verksamhetsområden utan behöver samverka över myndighetsgränserna.

Medborgare och företag ska uppfatta kontakten med offentlig sektor som smidig och transparent. Många gånger kan det vara viktigt att kunna urskilja enskilda myndigheters ansvarsområden, andra gånger kan vara smidigare för kunden om den offentliga sektorn upplevs som en helhet.

Med medborgaren i centrumlänk till annan webbplats

Relaterad information

Med medborgaren i centrum - Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Med medborgaren i centrum (pdf, 3 MB, nytt fönster)PDF

Vägledning om digital samvekan

54.92.158.65