Handläggning av ekonomiskt bistånd

Handläggning av ekonomiskt bistånd är en nationell elektronisk tjänst som gör det enklare för handläggare att fatta beslut om ekonomiskt bistånd. Tjänsten utvecklades på uppdrag av den dåvarande E-delegationen.

För att en handläggare hos Socialnämnden ska kunna fatta ett kvalitativt beslut om ekonomiskt bistånd till en behövande, behövs information från flera olika statliga uppgiftslämnare.

Denna informationsinsamling är tids- och resurskrävande och ökar risken för felaktiga utbetalningar. För att göra arbetet effektivare har en nationell elektronisk tjänst som stödjer arbetet tagits fram inom ramen för eSam.

Idag är det drygt 220 kommuner som använder tjänsten, och den är mycket uppskattad av handläggare. Den ideella föreningen KommITS gav utmärkelsen Årets digitaliseringsprojekt 2016 till handläggningstjänsten.

Försäkringskassan ansvarar för teknisk förvaltning och drift av tjänsten på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Tjänsten utvecklades på uppdrag av den dåvarande E-delegationen inom projektet Effektiv informationsförsörjning. Projektet leddes av CSN i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, A-kassornas Samorganisation samt ett antal referenskommuner och tillhörande tjänsteleverantörer. Tjänsten driftsattes i maj 2014.

Läs mer

Artikel om tjänsten som Ekonomiskrivningsverket skrivit:

Nytt förhållningssätt till reglerna gav effektivare informationsutbyte mellan myndigheter och kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer på Försäkringskassans hemsida:

SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd)länk till annan webbplats

54.92.182.0