Aktuella utvecklingsinitiativ

Här kan du läsa om aktuella arbeten som eSam prioriterat som drivs i samverkan i medlemsorganisationerna.

Förstudie: Konkursinformation
Förstudien ska ta fram konkreta lösningsförslag för en bastjänst för grunddata om konkurser för alla juridiska och fysiska personer.

När: Januari - oktober 2017
Kontaktperson: Anna Thelander, processutvecklare, Kronofogden.

» Läs artikel om förstudien om konkursinformation

Förstudie: Mina kontaktuppgifter
Förstudien ska ta fram minst två alternativa lösningar för enklare administration av kontaktuppgifter för privatpersoner.

När: December 2016 - mars 2017
Vilka: SKL färdledande. Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen, Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten deltar.
Kontaktperson: Anna Gillquist, SKL.

» Läs artikel om förstudien Mina kontaktuppgifter

Livshändelse: Ny i Sverige
Målsättningen med arbetet är att myndigheter tillsammans ska kunna ge sökande och nyanlända bättre service, snabbare etablering och minskat antal myndighetskontakter.

När: Arbetet påbörjades hösten 2016.
Vilka: Migrationsverket färdledande. Sveriges kommuner och landsting (SKL), Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Tillväxtverket, Länsstyrelsen, pensionmyndigheten och Socialstyrelsen deltar.
Kontaktperson: Ann-Catrin Nyberg, Migrationsverket

» Läs artikel om arbetet med Ny i Sverige

Livshändelse: Att flytta till och från Sverige.
Målsättningen med projektet är att kunna erbjuda en tjänst som pålitlig, samlad, lättillgänglig och konkret med information till olika målgrupper i livshändelsen Att flytta till och från Sverige. Effektanalys och förstudie.

När: Mars -juni 2017.
Vilka: Pensionsmyndigheten färdledande. CSN, Försäkringskassan, Kronofogden och Malmö stad(SKL) deltar.
Kontaktperson: Biljana Lajic eller Anna Werius, Pensionsmyndigheten.

54.92.170.142