Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter

Juridisk väglening för införande av e-legitimering och e-underskrifter ger stöd för införandet utifrån flera perspektiv, inte bara det juridiska. Den vänder sig till jurister och alla andra yrkesgrupper som är involverade.

För att lyckas med digitaliseringen i offentlig sektor är det nödvändigt att kunna erbjuda säkra tjänster till medborgare och företag. Möjligheter till e-legitimering och e-underskrift är av central betydelse.

Att införa e-legitimering och e-underskrifter är en komplicerad process utifrån flera aspekter, juridiska, tekniska och säkerhetsmässiga. Vägledningen Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter ger stöd för införandet ur alla dessa perspektiv.

Vem har nytta av vägledningen?

Vägledningen vänder sig främst till offentlig sektor. Mycket i vägledningen är även relevant för privata aktörer.

Vägledningen är i första hand riktad till jurister, men även till andra grupper som är involverade i en organisations införande av e-legitimeringar och e-underskrifter. För att framgångsrikt införa funktioner för e-legitimering och e-underskrift är ett nära samarbete mellan många olika grupper nödvändigt. Det gäller t.ex.:

  • informationssäkerhetsansvariga
  • verksamhetsutvecklare
  • arkitekter
  • arkivarier
  • kommunikatörer
  • upphandlare

Alla dessa yrkeskategorier är därför i någon mån målgrupp och vägledningen är tänkt att underlätta samarbetet dem emellan. Vissa delar är skrivna främst med jurister i åtanke.

Hur kan vägledningen användas?

Vägledning kan användas som

  • stöd för den som behöver en övergripande bild av rättsfrågor och säkerhetsfrågorinom området
  • praktisk handledning med konkreta råd om införande och utformning
  • informationskälla inklusive hänvisningar om var man kan läsa mer.

Hur har vägledningen tagits fram?

Vägledningen har tagits fram av eSams rättsliga expertgrupp i samarbete med E-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Även banksidan med bl.a. Finansiell ID-teknik BID AB har lämnat synpunkter och bidragit i arbetet.

Mer information

Relaterad information

» Juridisk vägledning för e-legitimering och e-underskriferPDF

» Frågor och svarPDF

» Kort om vägledningen (bildspel)PDF

» Vägledning för e-legitimering och e-underskrifter framme

Kontakt

För frågor om vägledningen, kontakta Johan Bålman på esams kansli.


 

54.92.170.142