Webbutveckling

Post- och telestyrelsen (PTS) ansvarar för vägledningen för webbutveckling och Webbriktlinjer.se. Den innehåller de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. 

Post- och telestyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

webbriktlinjer.selänk till annan webbplats

34.207.152.62