Öppen data/PSI

I regeringens digitala agenda framgår att det är viktigt att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av offentlig information från myndigheter för både kommersiella och ideella ändamål.

Vägledningen för vidareutnyttjande av offentlig information utgår från det som förut var E-delegationens tilläggsuppdrag att främja och samordna myndigheternas arbete med att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av handlingar, det som kallas psi (public sector information). Arbetet har sin utgångspunkt i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen).

Vägledningen för vidareutnyttjande av offentlig informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tilläggsuppdrag

Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägledningen beslutades första gången den 30 januari 2013 och har sedan dess vidareutvecklats. Den 27 maj 2015 fastställdes en ny version av vägledningen (version 2.0) I den nya versionen slogs SKL:s ramverk för öppna data ihop med E-delegationens vägledning så att det bara finns en nationell vägledning inom området.

Vägledningen innehåller två huvudsakliga rekommendationer:

  1. Information bör publiceras fritt utan avgifter och krångliga licenser på myndighetens eller kommunens webbplats.
  2. Information bör lämnas ut elektroniskt på begäran.

Utöver det innehåller vägledningen en bra genomgång av den juridiska situationen. Vägledningen antar också den internationella definition av öppna som Open knowledge foundation tagit fram där det ska vara fritt från avgifter och krångliga licensvillkor.

En effektkartläggning har genomförts för att se vilka målgrupper som är viktigast för att få ut mer information för vidareutnyttjande. Det visar sig att det är viktigt att påverka chefer att fatta beslut om tillgängliggörande. Flera andra viktiga målgrupper väntar på detta innan de sätter igång att arbeta med vidareutnyttjande. En förvaltningsgrupp har skapats för det fortsatta arbetet, något som är viktigt för kontinuiteten i arbetet när E-delegationen upphör och någon annan organisation tar över ansvaret.

I vägledningen finns en checklista med några enkla steg för att komma igång med att skapa och publicera öppna data:

Steg 1: Beskriv möjligheterna att lämna ut information

Steg 2: Kontrollera innehållet i varje informationsresurs

Steg 3: Gör informationsresursen tillgänglig

Steg 4: Berätta vad som gäller för att få återanvända informationen

Uppdrag till Statskontoret kring PSI och öppna data

Regeringen har gett Statskontoret i uppdraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att göra en samlad uppföljning av statliga och kommunala myndigheters arbete med att tillgängliggöra handlingar för vidareutnyttjande.

Relaterad information

 

34.207.152.62