Nyttorealisering

Vägledning i Nyttorealisering utgör ett ramverk och en verktygslåda för offentliga organisationer att utgå ifrån när man vill arbeta mer stukturerat med att realisera nyttan av sina utvecklingsinsatser. Vägledningen förvaltas av DIGG.

Du hittar publikationen på DIGGs webbplats:

Vägledning i nyttorealiseringlänk till annan webbplats

34.207.152.62