Nyttorealisering

Vägledning i Nyttorealisering utgör ett ramverk och en verktygslåda för offentliga organisationer att utgå ifrån när man vill arbeta mer stukturerat med att realisera nyttan av sina utvecklingsinsatser. Vägledningen förvaltas av Ekonomistyrningsverket (ESV).

Ekonomistyrningsverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

54.226.36.60