Vägledning för effektiv it-försörjning/sourcing

Syftet med vägledningen är att skapa väl underbyggda beslutsunderlag för att ta ställning till alternativa vägar för it-försörjning. Den kan också inspirera till att ta fram en bredare strategi vad gäller organisationens försörjning av it-tjänster. Vägledningen förvaltas av Ekonomistyrningsverket (ESV).

Ekonomistyrningsverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

54.226.36.60