Vägledningar hos andra aktörer

När E-delegationen upphörde 2015 överfördes den fortsatta förvaltningen av de vägledningar som E-delegationen tagit fram till eSam och andra aktörer. Här återfinns länkar till de vägledningar som andra aktörer övertagit ansvaret för.

Effektiv it-försörjning/sourcing

Syftet med vägledningen är att skapa väl underbyggda beslutsunderlag för att ta ställning till alternativa vägar för it-försörjning. Den kan också inspirera till att ta fram en bredare strategi vad gäller organisationens försörjning av it-tjänster. Vägledningen förvaltas av Ekonomistyrningsverket (ESV).

Gå till Ekonomistyrningsverket (ESV)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om effektiv it-försörjning/sourcing

Förvaltningsgemensamma Specifikationer (FGS)

FGS:er är krav på märkning och paketering av information och kan användas av alla aktörer inom den offentliga förvaltningen. FGS:er kan även användas som underlag för utveckling av e-arkivtjänster. Just nu finns den FGS som beskriver paketering av digital information för överföring till exempel till ett e-arkiv färdig, FGS Paketstruktur.

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för e-arkiv och e-diariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om förvaltningsgemensamma Specifikationer (FGS)

Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för vägledningen och har i samverkan med andra myndigheter skapat hemsidan Informationssäkerhet.se. 

Gå till myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå till sidan Informationssäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om vägledningen för informationssäkerhet

Nyttorealisering

Vägledning i Nyttorealisering utgör ett ramverk och en verktygslåda för offentliga organisationer att utgå ifrån när man vill arbeta mer stukturerat med att realisera nyttan av sina utvecklingsinsatser. Vägledningen förvaltas av Ekonomistyrningsverket (ESV).

Gå till Ekonomistyrningsverket (ESV)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om vägledningen för nyttorealisering

Webbutveckling

Vägledningen innehåller de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Post- och telestyrelsen (PTS) anvarar för vägledningen och  webbriktlinjer.se.

Gå till Post- och telestyrelsen (PTS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå till webbriktlinjer.selänk till annan webbplats

Webbutveckling

Post- och telestyrelsen (PTS) ansvarar för vägledningen för webbutveckling och Webbriktlinjer.se. Den innehåller de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Gå till Post- och telestyrelsenlänk till annan webbplats

Gå till webbriktlinjer.selänk till annan webbplats

Öppen data/PSI

Vägledningen för vidareutnyttjande av offentlig information utgår från E-delegationens tilläggsuppdrag att främja och samordna myndigheternas arbete med att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av handlingar, det som kallas psi (public sector information). Riksarkivet ansvarar för webbportalen öppnadata.se och webbhandledningen vidareutnyttjande.se

Läs mer om vägledningen för vidareutnyttjande av offentlig information

Gå till Riksarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå till öppnadata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå till vidareutnyttjande.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om öppen data/PSI

34.207.152.62