Vägledningar a - ö

Behovsdriven utveckling

Ett stöd för offentliga organisationer som behöver utveckla sina arbetssätt inom behovsdriven utveckling.

Läs mer om vägledningen för behovsdriven utveckling


Checklista för jurister

Belyser övergripande juridiska frågeställningar som bör beaktas vid digital samverkan. Viss vägledning till annat stöd.

Läs mer om Checklista för jurister 2.0


Digitalisera rätt

Ett stöd för myndigheter att på ett juridiskt korrekt sätt införa en helt digital hantering av information.

Läs mer om Digitalisera rätt - en praktisk juridisk vägledning


Digital samverkan

Ger en övergripande allmän introduktion till digital samverkan och mer konkret stöd för att etablera, utforma och förvalta digitalt samverkande lösningar.

Läs mer om vägledningen för digital samverkan


Digitalt i första hand

Tänkt dels som grund för en myndighets policydokument och dels som mer handfast stöd när myndigheten överväger att införa en viss digital tjänst.

Läs mer om vägledningen Rättsliga förutsättningar för digitalt i första hand


Eget utrymme hos myndighet

Beskriver och förklarar de frågor som är centrala när eget utrymme ska utvecklas och användas.

Läs mer om vägledningen för eget utrymme hos myndighetElektroniskt informationsutbyte - utlämnande i elektronisk form

Ger juridiska bedömningar kring de frågeställningar som myndigheter behöver ställa sig när de inför automatiserade tjänster.

Läs mer om Elektroniskt informationsutbyte - en vägledning för utlämnande i elektroniskt form

Elektroniska original, kopior och avskrifter

Beskriver och förklarar olika typer av elektroniska handlingar, med eller utan elektroniska underskrifter.

Läs mer om vägledningen om elektroniska original, kopior och avskrifter

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning

Förklarar juridiska frågor som är centrala vid utvecklingen av e-tjänster inom e-förvaltningen. Fungerar som en bro mellan teknik och juridik.

Läs mer om den juridiska vägledningen för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning 3.0

Metod för Utveckling i samverkan

Beskriver ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet med fokus på att realisera de önskade nyttorna.

Läs mer om vägledningen Metod för utveckling i Samverkan

Outsourcing 2.0 – en vägledning om sekretess och dataskydd

Detta är en uppdaterad vägledning med juridiskt stöd i de överväganden om sekretess och dataskydd som måste göras inför en outsourcing. Nytt är att den berör globala molntjänster och tar upp frågor om it-avtal samt redogör för nya regler om informationssäkerhet. Precis som den första versionen, ger den information om lämpliga åtgärder för att säkerställa korrekt hantering av sekretessreglerad information.

Läs mer om vägledningen Outsourcing 2.0 – om sekretess och dataskydd

Outsourcing – en vägledning om sekretess och persondataskydd

Juridiskt stöd i de överväganden om sekretess och skydd av personuppgifter som måste göras inför en outsourcing. Den ger också förslag på åtgärder för att säkerställa korrekt hantering av sekretessreglerad information.

Läs mer om vägledningen Outsourcing – om sekretess och persondataskydd

Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

Rör det rättsliga perspektivet på myndigheters användning av sociala medier i sin externa kommunikation.

Läs mer om riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

3.83.32.171