Vägledningar områdesvis

Samverkan generellt

Det finns några vägledningar som beskriver och ger stöd i digital samverkan generellt. De har lite olika karaktär samtidigt som de innehållsligt i många delar relaterar till varandra.

Vägledning för digital samverkan ger en övergripande allmän introduktion till digital samverkan och mer konkret stöd för att etablera, utforma och förvalta digitalt samverkande lösningar.

Ta del av vägledningen digital samverkan

Vägledningen metod för utveckling i samverkan beskriver ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet med fokus på att realisera de önskade nyttorna.

Ta del av Metod för utveckling i Samverkan

Behovs- och livshändelsedriven utveckling

Vägledningen Behovsdriven utveckling ger stöd i arbetet med att utveckla digitala lösningar utifrån livshändelser och behov som privatpersoner och företag har.

Ta del av vägledningen Behovsdriven utveckling

Det juridiska området

35.175.201.14