Vägledning för organisering av samverkan 

 Vägledningen ger inspiration och stöd för utformandet av organisation i samverkansprojekt. Det beskrivs vilka överväganden och val som behöver göras vid utformningen av organisation. Vägledningen innehåller även ett antal fallstudier.

Relaterad information

Vägledning för organisering av samverkanPDF

54.221.76.68