Vägledning för organisering av samverkan 

Vägledningen ger inspiration och stöd för utformandet av organisation i samverkansprojekt. Det beskrivs vilka överväganden och val som behöver göras vid utformningen av organisation. Vägledningen innehåller även ett antal fallstudier.

Vägledningen är arkiverad.

Ta del av den arkiverade vägledningen:

Vägledning för organisering av samverkanPDF

34.207.152.62