Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning 

Hur finansierar man gemensamma e-projekt? En rad olika lösningar finns nu sammanställda i en vägledning som innehåller en översikt över finansieringsformer för e-förvaltning.

Vägledningen beskriver möjliga finansieringsformer som kan fungera som underlag när organisationer ska fatta beslut om utveckling och förvaltning av gemensamma e-förvaltningstjänster.

54.92.170.142