Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling

Denna rapport är inaktuell och har därför arkiverats. Den har ersatts av eSams Elektroniskt informationsutbyte - en vägledning för utlämnande i elektronisk form.

Rapporten innehåller en juridisk modell för onlineliknande utlämnanden som

  • inte kommer i konflikt med de krav i författning som gäller för direktåtkomst,
  • uppfyller erforderliga krav på persondataskydd och informationssäkerhet, och
  • inte för med sig det ”överskott av allmänna handlingar” hos mottagande myndighet som direktåtkomst anses leda till.

Avsikten med modellen har varit att undanröja risk för att komma i konflikt med olika rättsregler. Modellen kräver inte att vissa exakta åtgärder utförs eller att samma säkerhetsnivåer ska uppnås i alla situationer.

Ta del av den arkiverade vägledningen:

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling (pdf, 232 kB, nytt fönster)PDF

Ta del av vägledningen som ersatt Direktåtkomst och utlämnande på medium:

Elektroniskt informationsutbyte

34.207.152.62