Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling

Denna rapport är inaktuell och har ersatts av eSams Elektroniskt informationsutbyte - en vägledning för utlämnande i elektronisk formöppnas i nytt fönster.

Rapporten innehåller en juridisk modell för onlineliknande utlämnanden som

  • inte kommer i konflikt med de krav i författning som gäller för direktåtkomst,
  • uppfyller erforderliga krav på persondataskydd och informationssäkerhet, och
  • inte för med sig det ”överskott av allmänna handlingar” hos mottagande myndighet som direktåtkomst anses leda till.

Avsikten med modellen har varit att undanröja risk för att komma i konflikt med olika rättsregler. Modellen kräver inte att vissa exakta åtgärder utförs eller att samma säkerhetsnivåer ska uppnås i alla situationer.

54.221.76.68