Röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen

Rättsliga expertgruppen har tagit fram rättsliga uttalandet om röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Om uppgifter görs tekniskt tillgängliga för en tjänsteleverantör som enligt avtalet inte får ta del av eller vidarebefordra uppgifterna och omständigheterna i övrigt medför att det är osannolikt att detta ändå sker, ska uppgifterna enligt expertgruppens bedömning inte anses som röjda i offentlighets- och sekretesslagens mening. Uttalandet är centralt för vägledningen Outsourcing - en vägledning om sekretess och persondataskydd.

54.92.170.142