Svenskt ramverk för digital samverkan

eSam har tagit fram en första version av ett svenskt ramverk för digital samverkan. Det har tillkommit i bred samverkan även med aktörer utanför eSam.

För att offentlig sektor ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera effektivt tillsammans. Ramverket ger ett stöd för alla offentliga och offentligt finansierade organisationer i att navigera i samma riktning och därigenom kunna utbyta information på ett effektivt sätt. Ramverket ersätter de tidigare principerna för digital samverkan som togs fram av E-delegationen.

Det svenska ramverket för digital samverkan tar sin utgångspunkt i den nya versionen av EIF (european interoperability framework) . I det svenska ramverket för digital samverkan är EIF inarbetad och anpassad till svenska förhållanden och förutsättningar.

Utifrån ansatsen att ramverket bör vara gemensamt för hela det offentliga föreslår eSam att den nya myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ska ta över förvaltningen och vidareutvecklingen av ramverket. eSam har en dialog med DIGG om det.

Under tiden fortsätter eSam att driva på och på olika sätt ge stöd för att underlätta införandet hos medlemmarna.

Svenskt ramverk för digital samverkan 1.0

Ta del av första versionen av Svenskt ramverk för digital samverkan:

Svenskt ramverk för digital samverkan 1.0PDF

Ta del av en promemoria som beskriver införande och förvaltning av ramverket:

Införande och förvaltning av ”Svenskt ramverk för digital samverkan”PDF

Läs mer

Till vägledningen för digital samverkan med bilagor (inklusive de tidigare principerna för digital samverkan):

Digital samverkan

Kontakt

Mikael Österlund, eSams kansli

54.83.93.85