Metod för Utveckling i Samverkan

Metod för Utveckling i Samverkan är en vägledning som syftar till att tillhandahålla ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet, med fokus på att realisera de önskade nyttorna av utvecklingen.

Metod för Utveckling i Samverkan består av fyra block:

  1. Utvecklingsmodell som omfattar åtta faser (från idé till realiserad nytta) med förväntat resultat,
  2. Samordningsområden med tillhörande checklistor,
  3. Nyckelroller och begrepp för samverkan,
  4. Förslag på dokument och rubriker till dokumentmallar

Inom respektive fas i Metod för Utveckling i Samverkan definieras vilka huvudaktiviteter som ska genomföras och resultatet av respektive fas. Faserna i metoden är generiska och kan tillämpas oavsett vilken projektmodell eller andra processer som respektive samverkanspart använder sig av. Fokus är på frågor som är kritiska vid utveckling och särskilt kritiska vid samverkan.

Faserna kompletteras med nio prioriterade samordningsområden vilka är särskilt kritiska vid just samverkan och som med hjälp av checklistior stödjer alla faser av utvecklingen.

Relaterad information

Metod för Utveckling i Samverkan, version 1.1 (pdf 1 MB, öppnas i nytt fönster)PDF

Processbild
54.196.26.1