Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning

Vill du finna lösningar på hur juridik och teknik kan gå hand i hand när nya it-system utvecklas? E-delegationens juridiska vägledning för verksamhetsutveckling presenterar några färdiga juridiska koncept som kan användas när man utvecklar e-tjänster. Vägledningen öppnar också upp nya möjligheter till informationsutbyte mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting via användaren genom att han eller hon får ett "eget utrymme".

Syftet med vägledningen är att beskriva och förklara juridiska frågor som är centrala vid utvecklingen av olika it-baserade tjänster samt att presentera vissa tekniska lösningar och rättsliga bedömningar där teknik och juridik kombineras på ett rättsenligt och i övrigt lämpligt sätt.

Användningen av vägledningen leder därmed till tidsbesparingar vid verksamhetsutveckling. Flera av lösningarna utgör etablerad myndighetspraxis och har fått en omfattande tillämpning. Exempelvis sjösattes elektronisk skattedeklaration med s.k. eget utrymme redan år 2001. I det enskilda fallet blir det emellertid fråga om en tolkning av gällande rätt som varje myndighet måste göra själv.

Bro mellan teknik och juridik

Denna vägledning ska kunna fungera som en bro mellan teknik och juridik. För att ta fram it-baserade lösningar som är juridiskt korrekta krävs samarbete, inte bara mellan verksamhetsutvecklare, säkerhetsansvariga, it-arkitekter, arkivarier och jurister utan även med alla som på något sätt är involverade i att ta fram en lösning (till exempel beställare, chefer, controllers, kommunikatörer, leverantörer och projektledare m.fl.). Alla dessa yrkeskategorier är därför målgrupp för denna vägledning.

Relaterad information

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen 2.0 (pdf, 1.84 MB, nytt fönster) PDF

54.196.47.145