Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter

Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter ger stöd till organisationer som ska införa e-legitimeringar och e-underskrift. Den omfattar flera perspektiv, inte bara det juridiska, och vänder sig till både till jurister och andra involverade yrkesgrupper.

Vägledningen har tagits fram av eSams rättsliga expertgrupp i samarbete med E-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Även banksidan med bl.a. Finansiell ID-teknik BID AB har lämnat synpunkter och bidragit i arbetet.

Målgrupp

Vägledningen vänder sig främst till offentlig sektor. Mycket i vägledningen är även relevant för privata aktörer. Vägledningen är i första hand riktad till jurister, men även till andra grupper som är involverade i en organisations införande av e-legitimeringar och e-underskrifter. För att framgångsrikt införa funktioner för e-legitimering och e-underskrift är ett nära samarbete mellan många olika grupper nödvändigt. Det gäller t.ex.:

  • informationssäkerhetsansvariga
  • verksamhetsutvecklare
  • arkitekter
  • arkivarier
  • kommunikatörer
  • upphandlare

Användningsområden

  • Stöd för den som behöver en övergripande bild av rättsfrågor och säkerhetsfrågorinom området
  • Praktisk handledning med konkreta råd om införande och utformning
  • Informationskälla inklusive hänvisningar om var man kan läsa mer

Bakgrund

För att lyckas med digitaliseringen i offentlig sektor är det nödvändigt att kunna erbjuda säkra tjänster till medborgare och företag. Möjligheter till e-legitimering och e-underskrift är av central betydelse.

Att införa e-legitimering och e-underskrifter är en komplicerad process utifrån flera aspekter, juridiska, tekniska och säkerhetsmässiga. Vägledningen Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter ger stöd för införandet ur alla dessa perspektiv.

Läs vägledningen

Juridisk vägledning för e-legitimering och e-underskriferPDF

Kontakt

För frågor om vägledningen, kontakta Johan Bålman på eSams kansli.

Relaterad information

Här är material som stöd för att kommunicera om vägledningen.

Frågor och svarPDF

Kort om vägledningen (bildspel)PDF

Artikel: Vägledning för e-legitimering och e-underskrifter frammePDF

 Se en intervu om vägledningen med Johan Båman som leder eSams rätttsliga expertgtupp. Filmen är 3:45 minuter lång.

54.81.197.24