Stöd och vägledning

Här hittar du stöd och vägledningar för dig som arbetar med digital utveckling i samverkan.

Materialet vänder sig till dig som arbetar med till exempel verksamhetsutveckling, it-projekt, e-tjänster, webbutveckling, användbarhet, informationsarkitektur och sociala medier inom offentlig sektor.

Här finns i första hand stöd och vägledningar som tagits fram inom eSam eller den tidigare E-delegationen. Du hittar också vägledningar från andra myndigheter och organisationer och hänvisning till annat stöd. Materialet omfattar allt från arkitekturfrågor till juridiska frågor och säkerhetsaspekter.

» Vägledningar från eSam och E-delegationen

» Vägledningar hos andra aktörer

» Vägledningar - arkiv

» Rättsliga uttalanden

» Annat stöd


54.92.170.142