Styrgrupp

Styrgruppen består av myndigheternas generaldirektörer och direktören för SKL:s avdelning för digitalisering.

Ordförande för styrgruppen är Pensionsmyndighetens generaldirektör, Katrin Westling Palm. Styrgruppen träffas cirka tre gånger per termin och är programmets högsta beslutande organ. Styrgruppen beslutar  bland annat om:

  • målbild och strategisk inriktning för programmet
  • övergripande verksamhetsplan och budget
  • vilka gemensamma initiativ, utredningar, expert- och arbetsgrupper som ska finnas.

Styrgruppens ledamöter

Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen

Annika Stenberg, Bolagsverket

Christina Forsberg, Centrala Studiestödsnämnden

Janna Valik, e-Hälsomyndigheten

Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket

Ann-Marie Begler, Försäkringskassan

Leif Denneberg, Jordbruksverket

Christina Gellerbrant Hagberg, Kronofogden

Bengt Kjellson, Lantmäteriet

Christina Werner, Migrationsverket

Björn Risinger, Naturvårdsverket

Katrin Westling Palm, Pensionsmyndigheten

Dan Eliasson, Polisen

Karin Åström Iko, Riksarkivet

Carin Jämtin, Sida

Ingemar Hansson, Skatteverket

Peter Fredriksson, Skolverket

Thomas Pålsson, Statens servicecenter

Vesna Jovic, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket

Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen

Therese Mattsson, Tullverket

Ewa Carlsson, eSams kansli

54.221.76.68