Styrgrupp

Styrgruppen består av myndigheternas generaldirektörer och direktören för SKL:s avdelning för digitalisering.

Ordförande för styrgruppen är Pensionsmyndighetens generaldirektör, Katrin Westling Palm. Styrgruppen träffas cirka tre gånger per termin och är programmets högsta beslutande organ. Styrgruppen beslutar  bland annat om:

 • målbild och strategisk inriktning för programmet
 • övergripande verksamhetsplan och budget
 • vilka gemensamma initiativ, utredningar, expert- och arbetsgrupper som ska finnas.

Styrgruppens ledamöter

 • Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen
 • Inga Otmalm, Bolagsverket
 • Christina Forsberg, Centrala Studiestödsnämnden
 • Janna Valik, e-Hälsomyndigheten
 • Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket
 • Ann-Marie Begler, Försäkringskassan
 • Leif Denneberg, Jordbruksverket
 • Christina Gellerbrant Hagberg, Kronofogden
 • Bengt Kjellson, Lantmäteriet
 • Christina Werner, Migrationsverket
 • Björn Risinger, Naturvårdsverket
 • Katrin Westling Palm, Pensionsmyndigheten
 • Dan Eliasson, Polisen
 • Karin Åström Iko, Riksarkivet
 • Carin Jämtin, Sida
 • Ingemar Hansson, Skatteverket
 • Mikael Halápi, Skolverket
 • Thomas Pålsson, Statens servicecenter
 • Vesna Jovic, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
 • Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen
 • Therese Mattsson, Tullverket
 • Ewa Carlsson, eSams kansli
54.92.170.142