Styrgrupp

Styrgruppen är eSams högsta beslutande organ och består av myndigheternas generaldirektörer och VD för Sveriges kommuner och regioner, samt eSams kanslichef.

Ordförande för styrgruppen är Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling Palm. Styrgruppen träffas 4-5 gånger per år och ansvarar bland annat för att:

  • besluta om inriktning, mål, medlemsavgifter och budget
  • besluta om vissa uttalanden och vägledningar
  • agera som referens- och rådgivningsorgan till andra centrala aktörer
  • bemanna relevanta roller i övriga forum

Styrgruppens deltagare

Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen

Annika Stenberg, Bolagsverket

Anders Sjelvgren, Boverket

Christina Forsberg, Centrala Studiestödsnämnden

Martin Holmgren, Domstolsverket

Janna Valik, e-Hälsomyndigheten

Nils Öberg, Försäkringskassan

Christina Nordin, Jordbruksverket

Christina Gellerbrant Hagberg, Kronofogden

Susanne Ås Sivborg, Lantmäteriet

Mikael Ribbenvik, Migrationsverket

Björn Risinger, Naturvårdsverket

Daniel Barr, Pensionsmyndigheten

Anders Thornberg, Polisen

Karin Åström Iko, Riksarkivet

Carin Jämtin, Sida

Katrin Westling Palm, Skatteverket, ordförande

Peter Fredriksson, Skolverket

Thomas Pålsson, Statens Servicecenter

Joakim Stymne, Statistiska Centralbyrån

Staffan Isling, Sveriges Kommuner och Regioner

Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket

Lena Erixon, Trafikverket

Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen

Charlotte Svensson, Tullverket

Karin Röding, Universitets- och högskolerådet

Sofia Ekelöf, eSams kansli

Anna Eriksson, DIGG (adjungerad)

35.175.201.14