Styrgrupp

Styrgruppen är eSams högsta beslutande organ och består av myndigheternas generaldirektörer och Sveriges kommuner och landstings vd samt eSams kanslichef.

Ordförande för styrgruppen är Skatteverkets generaldirektör, Katrin Westling Palm. Styrgruppen träffas cirka tre gånger per termin. Styrgruppen beslutar bland annat om:

  • målbild och strategisk inriktning
  • övergripande verksamhetsplan och budget
  • vilka gemensamma initiativ, utredningar, expert- och arbetsgrupper som ska finnas.

Styrgruppens deltagare

Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen

Annika Stenberg, Bolagsverket

Anders Sjelvgren, Boverket

Christina Forsberg, Centrala Studiestödsnämnden

Martin Holmgren, Domstolsverket

Janna Valik, e-Hälsomyndigheten

Maria Hemström Hemmingsson, Försäkringskassan

Christina Nordin, Jordbruksverket

Christina Gellerbrant Hagberg, Kronofogden

Susanne Ås Sivborg, Lantmäteriet

Mikael Ribbenvik, Migrationsverket

Björn Risinger, Naturvårdsverket

Daniel Barr, Pensionsmyndigheten

Anders Thornberg, Polisen

Karin Åström Iko, Riksarkivet

Carin Jämtin, Sida

Katrin Westling Palm, Skatteverket, ordförande

Peter Fredriksson, Skolverket

Thomas Pålsson, Statens Servicecenter

Vesna Jovic, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket

Lena Erixon, Trafikverket

Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen

Charlotte Svensson, Tullverket

Ewa Carlsson, eSams kansli

Anna Eriksson, DIGG (adjungerad)

34.207.152.62