Samordningsgrupp

Deltagarna i samordningsgruppen är kontaktpunkt och samordnare för det arbete som bedrivs inom eSam med det relaterade arbete som bedrivs hos respektive medlem. Samordningsgruppen övertar delvis de uppgifter som Arbetsgruppen tidigare hade.

Samordningsgruppen bemannas med en person per medlemsorganisation och leds av en resurs från kansliet. Gruppen har möten omkring 6 – 8 gånger per år.

eSamordnarna ansvarar för att:

  • Vara kontaktpunkt för helheten
  • Bidra i beredningen inför beslut i styrgruppen av exempelvis övergripande verksamhetsinriktning och utvecklingsplan
  • Koordinera medlemmens åtagande och medverkan och samordna det interna arbetet hos medlemmen
  • Säkerställa, tillsammans med sakområdesansvariga, införande av t.ex. vägledningar
  • Säkerställa att styrgruppsledamoten är informerad om eSams arbete

Samordningsgruppens deltagare

Hans Ahlqvist, Arbetsförmedlingen

Annika Follin, Bolagsverket

Marie Karmehed, Boverket

Eva Rummel, Centrala Studiestödsnämnden

Lena Nilsson, Domstolsverket

Kristina Fridensköld, eHälsomyndigheten

Markus Bill, Försäkringskassan

Göran Löfqvist, Jordbruksverket

Johan Acharius, Kronofogden

Anna Granström, Lantmäteriet

Seija Bäcklund, Migrationsverket

Pontus Lyckman, Naturvårdsverket

Mats H Pettersson, Pensionsmyndigheten

Daniel Svan, Polisen

Nora Liljeholm, Riksarkivet

Jenni Wigholm, Sida

Magnus Wallström, Skatteverket

Jon Karlfeldt, Skolverket

Johan Göthberg, Statens servicecenter

Anna Pegelow, Sveriges Kommuner och Landsting

Christina Henryson, Tillväxtverket

Britt-Marie Calles, Trafikverket

Emma Bohman, Transportstyrelsen

Erik Zetterman, Tullverket

Ewa Carlsson, eSam kansli (ordförande)

Johnny Carlberg, eSam kansli

Johan Bålman, eSam kansli

Mikael Österlund, eSam kansli

Katarina Johansson, eSam kansli

Sara Smedberg, eSam projekt

Viktoria Hagelstedt, DIGG (adjungerad)

35.175.191.150