Säkerhet referensgrupp

I referensgruppen för säkerhet ingår representanter för medlemmarna i eSam. Varje medlem har möjlighet att utse en deltagare.

Referensgruppens deltagare bidrar med den egna organisationens synpunkter på förslag som lämnas av expertgruppen och förankrar frågor och beslut som expertgrupp eller styrgrupp fattar i den egna organisationen.

Deltagare i referensgrupp säkerhet

Torbjörn Näslund, Arbetsförmedlingen

Monica Grahn, Bolagsverket

Hans Söderlund, Centrala studiestödsnämnden

Stephen Dorch, eHälsomyndigheten

Anders Eriksson. Ekonomistyrningsverket

Liisa Laukkanen, Försäkringskassan

Anders Mårtensson, Jordbruksverket

Anders Tillgren, Kronofogden

Svetlana Vikström, Lantmäteriet

Jonas Elmqvist, Migrationsverket

Mats H Pettersson, Pensionsmyndigheten

Walter Thyselius, Polisen

Annika Tergius, Riksarkivet

Roland Hedlund, Sida

Aleksandra Palmqvist, Skolverket

Mikael Nordelind, Statens Servicecenter

Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket (ordförande)

Örjan Ellström, Transportstyrelsen

Daniel Reinholdsson, Tullverket

Johnny Carlberg, eSams kansli

Relaterad information

Läs mer om pågående arbete inom säkerhetsområdet:

Expertområde Säkerhet

54.227.104.40