Säkerhet referensgrupp

I referensgruppen för säkerhet ingår representanter för medlemmarna i eSam. Varje medlem har möjlighet att utse en deltagare.

Referensgruppens deltagare bidrar med den egna organisationens synpunkter på förslag som lämnas av expertgruppen och förankrar frågor och beslut som expertgrupp eller styrgrupp fattar i den egna organisationen.

Deltagare i referensgrupp säkerhet

Torbjörn Näslund, Arbetsförmedlingen

Mats Svärdsudd, Bolagsverket

Jörgen Heidenberg, Boverket

Per-Anders Borgström, Centrala studiestödsnämnden, CSN

Marita Stjernmira, Domstolsverket

Stephen Dorch, eHälsomyndigheten

Liisa Laukkanen, Försäkringskassan

Anders Mårtensson, Jordbruksverket

Anders Tillgren, Kronofogden

Svetlana Vikström, Lantmäteriet

Jonas Elmqvist, Migrationsverket

Andreas Tranell, Pensionsmyndigheten

Walter Thyselius, Polisen

Annika Tergius, Riksarkivet

Helena Thofelt, Sida

Aleksandra Palmqvist, Skolverket

Mikael Nordelind, Statens Servicecenter

Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket (ordförande)

Lars Lundmark, Trafikverket

Daniel Jönsson, Transportstyrelsen

Daniel Reinholdsson, Tullverket

Johnny Carlberg, eSams kansli

Relaterad information

Läs mer om pågående arbete inom säkerhetsområdet:

Expertområde Säkerhet

34.207.152.62