Expertgrupp för säkerhetsfrågor

Från januari 2017 har eSam inrättat en expertgrupp för säkerhetsfrågor.

Gruppens uppdrag är att under våren 2017 bl.a. genomföra en behovsanalys, ta fram principer för styrning av säkerhet och identifiera nya riskområden i arbeten som sker i samverkan. Efter sommaren ska gruppens arbete utvärderas innan man tar
ställning till om den ska permanentas.

Deltagare i expertgrupp säkerhet

  • Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket (ordförande)
  • Johnny Carlberg, eSams kansli
  • Liisa Laukkanen, Försäkringskassan
  • Fredrik Hasselrot, Migrationsverket
  • Susanne Borenberg, Naturvårdsverket
  • Ulf Ranestedt, Pensionsmyndigheten
  • Peter Baggesen, Polisen
  • Henrik Axelsson, Skatteverket
  • Carl Önne, Myndigheten för samhällsskydd och breredskap (adjungerad)
  • Ylva Söderlund, Säkerhetspolisen (adjungerad)
54.80.234.9