Säkerhet expertgrupp

Expertgruppen för säkerhet inom eSam arbetar med säkerhetsområden och säkerhetsfrågor som är centrala för digitaliseringen och som behöver hanteras i samverkan.

Gruppen arbetar inte med säkerhetsfrågor som redan hanteras av andra specifikt ansvariga myndigheter. Expertgruppen samverkar med övriga expertgrupper inom eSam.

Deltagare i expertgruppen för säkerhet

Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket (ordförande)

Johnny Carlberg, eSams kansli

Stephen Dorch, eHälsomyndigheten

Liisa Laukkanen, Försäkringskassan

Fredrik Hasselrot, Migrationsverket

Susanne Borenberg, Naturvårdsverket

Walter Thyselius, Polisen

Marie Emilsson, Skatteverket

Markus Ekbäck, Sveriges kommuner och landsting

Eva Hyenstrand, Trafikverket

Carl Önne, Myndigheten för samhällsskydd och breredskap (adjungerad)

Emanuel Hedestig, Säkerhetspolisen (adjungerad)

Relaterad information

eSam har även inrättat en referensgrupp för säkerhetsfrågor där alla medlemmar kan utse en representant.

Referensgrupp Säkerhet

Läs mer om pågående arbete inom säkerhetsområdet:

Expertområde Säkerhet

34.207.152.62