Rättslig referensgrupp

I den rättsliga referensgruppen ingår personer som representerar medlemmarna i eSam och som bidrar med den egna organisationens synpunkter på förslag som lämnas av expertgruppen.

Referensgruppen identifierar gemensamma juridiska problemområden och har nära kontakt med eSams rättsliga expertgrupp.

Referensgruppens deltagare förbereder den egna organisationen inför beslut som till exempel eSams styrgrupp ska fatta.

Rättsliga referensgruppens deltagare

Anna Sarkany, Arbetsförmedlingen

Linn Kempe, Bolagsverket

Karin Hagaeus, Domstolverket

Carl-Magnus Oredsson, Boverket

Roger Löfgren, Centrala Studiestödsnämnden

Charlotta Sandström, eHälsomyndigheten

Anna Ahlgren, Ekonomistyrningsverket

Daniel Eriksson, Försäkringskassan

Anders Swahnberg, Jordbruksverket

Anna Lindelöf, Kronofogden

Joakim Lundegård, Migrationsverket

Andrea Mesko-Petersson, Naturvårdsverket

Eva-Maria Broberg, Pensionsmyndigheten

Birgitta Lindblom, Polisen

Désirée Veschetti Holmgren, Riksarkivet

Lotta Hakelius, Sida

Ulrika Mellergård, Skolverket

Jeanna Thorslund, Sveriges Kommuner och Landsting

Kristina Lindskog, Tillväxtverket

Henrik Aminoff, Trafikverket

Eva-Lotta Sandström, Transportstyrelsen

Ann-Kristin Hansson, Tullverket

Johan Bålman, eSams kansli, ordförande

Relaterad information

Läs mer om  pågående arbeten inom det juridiska området:

Expertområde Juridik

Det finns också en expertgrupp för rättsliga frågor:

eSams rättsliga expertgrupp

54.196.47.145