Rättslig referensgrupp

I den rättsliga referensgruppen ingår personer som representerar medlemmarna i eSam och som bidrar med den egna organisationens synpunkter på förslag som lämnas av expertgruppen.

Referensgruppen identifierar gemensamma juridiska problemområden och har nära kontakt med eSams rättsliga expertgrupp.

Referensgruppens deltagare förbereder den egna organisationen inför beslut som t.ex. eSams styrgrupp ska fatta.

Rättsliga referensgruppens deltagare

 • Anne Lindelöf, Arbetsförmedlingen
 • Linn Kempe, Bolagsverket
 • Roger Löfgren, Centrala Studiestödsnämnden
 • Charlotta Sandström, eHälsomyndigheten
 • Anna Ahlgren, Ekonomistyrningsverket
 • Daniel Eriksson, Försäkringskassan
 • Anders Swahnberg, Jordbruksverket
 • Jens Västberg, Kronofogden
 • Joakim Lundegård, Migrationsverket
 • Andrea Mesko-Petersson, Naturvårdsverket
 • Eva-Maria Broberg, Pensionsmyndigheten
 • Birgitta Lindblom, Polisen
 • Désirée Veschetti Holmgren, Riksarkivet
 • Lotta Hakelius, Sida
 • Ulrika Mellergård, Skolverket
 • Jeanna Thorslund, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Kristina Lindskog, Tillväxtverket
 • Eva-Lotta Sandström, Transportstyrelsen
 • Anders Wiklund, Tullverket
54.92.170.142