Rättslig expertgrupp

Inom eSam finns en expertgrupp för rättsliga frågor. Gruppens arbete ska bidra till minskad osäkerhet kring hur gällande rätt ska tillämpas och till att juridiska hinder för e-förvaltningen identifieras.

I expertgruppen ingår personer med olika kompetens. Avsikten är att kunna belysa och tolka ett rättsområde från olika håll för att ge en tillräckligt heltäckande bild av de behov som behöver tillgodoses.

Mycket av expertgruppens arbete resulterar i olika vägledningar. Expertgruppen kan också ta fram förslag till författningsändringar.

Rättsliga expertgruppens deltagare

 • Johan Bålman, eSams kansli (ordförande)
 • Sven-Henrik Granlund, Bolagsverket
 • Tomas Öhrn, Lantmäteriet
 • Mikael, Westberg, Pensionsmyndigheten
 • Gunnar Svensson, Skatteverket
 • Jan Sjösten, Skatteverket
 • Gustaf Johnssén, Statens servicecenter
 • Staffan Wikell, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Maria Sertcanli, Justitiedepartementet (adjungerad)
 • Veronica Eckerby, Näringsdepartementet (adjungerad)
 • Per Furberg, Advokataktiebolaget Per Furberg
 • Christina Wikström, Wikström & Partners Advokatbyrå AB
54.92.170.142