Rättslig expertgrupp

Inom eSam finns en expertgrupp för rättsliga frågor. Gruppens arbete ska bidra till minskad osäkerhet kring hur gällande rätt ska tillämpas och till att juridiska hinder för e-förvaltningen identifieras.

I expertgruppen ingår personer med olika kompetens. Avsikten är att kunna belysa och tolka ett rättsområde från olika håll för att ge en tillräckligt heltäckande bild av de behov som behöver tillgodoses.

Mycket av expertgruppens arbete resulterar i olika vägledningar. Expertgruppen kan också ta fram förslag till författningsändringar.

Rättsliga expertgruppens deltagare

Johan Bålman, eSams kansli (ordförande)

Sven-Henrik Granlund, Bolagsverket

Tomas Öhrn, Lantmäteriet

Mikael, Westberg, Pensionsmyndigheten

Gunnar Svensson, Skatteverket

Jan Sjösten, Skatteverket

Gustaf Johnssén, Statens servicecenter

Staffan Wikell, Sveriges Kommuner och Landsting

Maria Sertcanli, Justitiedepartementet (adjungerad)

Veronica Eckerby, Näringsdepartementet (adjungerad)

Per Furberg, Advokataktiebolaget Per Furberg

Christina Wikström, Wikström & Partners Advokatbyrå AB

Relaterad information

Läs mer om det pågående arbetet inom det rättsliga området:

Expertområde Juridik

Det finns också en referensgrupp för rättsliga frågor:

eSams rättsliga referensgrupp

54.221.76.68