Rättslig expertgrupp

eSams rättsliga expertgrupp identifierar juridiska hinder för digitalisering i samverkan inom det offentliga och föreslår vid behov författiningsändringar. Gruppen tar fram rättsliga vägledningar och uttalanden som stöd.

Expertgruppen verkar för att minska osäkerheten kring hur gällande rätt ska tillämpas genom att bland annat ta fram vägledningar och rättsliga uttalanden som stöd för digital samverkan i det offentliga. Expertgruppen kan också ta fram förslag till författningsändringar.

I expertgruppen ingår personer med olika kompetens. Avsikten är att kunna belysa och tolka ett rättsområde från olika håll för att ge en tillräckligt heltäckande bild av de behov som behöver tillgodoses.

Expertgruppen samverkar med övriga expertgrupper inom eSam.

Rättsliga expertgruppens deltagare

Linn Kempe, Bolagsverket

Tomas Öhrn, Lantmäteriet

Malgorzata Drewniak, Lantmäteriet

Mikael Westberg, Pensionsmyndigheten

Eva Maria Boberg, Pensionsmyndigheten

Gunnar Svensson, Skatteverket

Jan Sjösten, Skatteverket

Gustaf Johnssén, Statens servicecenter

Staffan Wikell, Sveriges Kommuner och Landsting

Maria Sertcani, SÄkerthetspolisen, SÄPO (adjungerad)

Veronica Eckerby, Finansdepartementet (adjungerad)

Nils Fjelkegård, Finansdepartementet (adjungerad)

Per Furberg, Advokataktiebolaget Per Furberg

Christina Wikström, Wikström & Partners Advokatbyrå AB

Johan Bålman, eSams kansli, ordförande

Relaterad information

Läs mer om det pågående arbetet inom det rättsliga området:

Expertområde Juridik

Det finns också en referensgrupp för rättsliga frågor:

eSams rättsliga referensgrupp

54.81.197.24