Kommunikationsgrupp

Syftet med eSams kommunikationsgrupp är att stärka förankringen av eSams frågor hos medlemmarna, ta tillvara medlemmarnas samlade kompetens inom området och bidra till att kommunikationsområdet utvecklas för att stödja digitaliseringen.

Gruppen bemannas kommunikationschefer eller motsvarande, en från varje medlemsorganisation. Gruppen har möten omkring 2 – 3 gånger per år.

Gruppen ansvarar för att:

  • Vara ingång till medlemmarnas kommunikationsfunktion i kommunikationsfrågor
  • Utse eventuella resurser till gemensamma kommunikationsinsatser i eSam.
  • Dela erfarenheter och identifiera frågor att driva gemensamt kring kommunikation och digitalisering.
  • Utse en mindre referensgrupp med mer operativa resurser som stöd och bollplank till eSams kommunikationsansvarige.

I gruppen ingår:

Katarina Pettersson Brdarski, Arbetsförmedlingen

Ulf Karnell, Bolagsverket

Birgitta Frejd, Boverket

Kristina Werner, Centrala Studiestödsnämnden

Petra Thor Jonzon,  Domstolsverket

Erika Burlin Hellman, eHälsomyndigheten

Susanne Larsson, Försäkringskassan

Christina Herthnek, Jordbruksverket

Anna Bergqvist, Kronofogden

Eva Ferndahl, Lantmäteriet

Matilda Lundvall, Migrationsverket

Magnus Kull, Naturvårdsverket

Sofia Wagner, Pensionsmyndigheten

Birgitta Dunér, Polismyndigheten

Helena Långström, Riksarkivet

Hillevi Ekberg, Sida

Karin Hedman, Skolverket

Ylva Norberg, Skatteverket

Camilla Maravelias, Statens Servicecenter

Malin Vallentin Harman,  Sveriges Kommuner och Landsting

Jenny Weimerbo, Tillväxtverket

AnnaLena Bergström, Trafikverket

Anna Bengtsson,Transportstyrelsen

Henrik Stridsman, Tullverket

Sara Johansson, DIGG (adjungerad)

Katarina Johansson, eSam (sammankallande)

34.229.151.87