Kommunikation

eSam har två grupperingar inom kommunikationsområdet, dels en kommunikationschefsgrupp med representanter för alla medlemmar, dels en mindre referensgrupp för eSams kommunikationsfrågor.

Syftet med grupperingarna är att

• stärka medlemmarnas engagemang och bidrag till eSams kommunikation
• stärka förankringen av eSams frågor hos medlemmarna
• ta tillvara medlemmarnas samlade kompetens inom området
• erbjuda forum för erfarenhetsutbyte
• bidra till att kommunikationsområdet utvecklas för att stödja digitaliseringen, till exempel vad gäller arbetssätt, kanalutveckling med mera.

eSams kommunikationschefsgrupp

I eSams kommunikationschefsgrupp ingår en representant per medlem. Deltagarna är en ingång till medlemmarnas kommunikationsfunktion för både intern förankring och för eventuella resurser till kommunikationsinsatser i eSam. Tillsammans delar gruppen erfarenheter och fångar upp frågor att driva gemensamt kring kommunikation och digitalisering.

I gruppen ingår:

Katarina Pettersson Brdarski, Arbetsförmedlingen

Ulf Karnell, Bolagsverket

Birgitta Frejd, Boverket

Kristina Werner, Centrala Studiestödsnämnden

Petra Thor Jonzon,  Domstolsverket

Erika Burlin Hellman, eHälsomyndigheten

Helena Östman, Försäkringskassan

Christina Herthneck, Jordbruksverket

Anna Bergqvist, Kronofogden

Matilda Lundvall, Migrationsverket

Magnus Kull, Naturvårdsverket

Sofia Wagner, Pensionsmyndigheten

Birgitta Dunér, Polismyndigheten

Helena Långström, Riksarkivet

Hillevi Ekberg, Sida

Karin Hedman, Skolverket

Ylva Norberg, Skatteverket

Camilla Maravelias, Statens Servicecenter

Malin Vallentin Harman,  Sveriges Kommuner och Landsting

Jenny Weimerbo, Tillväxtverket

AnnaLena Bergström, Trafikverket

Anna Bengtsson,Transportstyrelsen

Henrik Stridsman, Tullverket

Katarina Johansson, eSam (sammankallande)

Referensgrupp Kommunikation

Referensgruppen för kommunikation fungerar som bollplank till eSams kommunikationsansvarige i såväl strategiska som operativa frågor.

I gruppen ingår:

Anna Bengtsson, kommunikationsstrateg, Transportstyrelsen

Hanna Jonzon, kommunikatör, Centrala studiestödsnämnden

Henrik Stridsman, kommunikationsdirektör, Tullverket

Elisabeth Toftén, verksamhetsutvecklare, Skatteverket

Katarina Johansson, eSam (sammankallande)

54.83.93.85