Kansli

Programmets löpande verksamhet sköts av ett kansli som driver arbetet med styrgrupp, arbetsgrupp och expert- och referensgrupper.

Kansliet sprider också kunskap om programmets arbete och samverkar med andra aktörer som ingår i regeringens e-förvaltningssatsning. Kansliet, som har fem medarbetare, är placerat hos Pensionsmyndigheten som är värdmyndighet.

Kontakta oss

Ewa Carlsson
Kanslichef

Johan Bålman
Juridik

Johnny Carlberg
Koordinator

Katarina Johansson
Kommunikationsansvarig

Mikael Österlund
Arkitektur

54.92.182.0