Kansli

Programmets löpande verksamhet sköts av ett kansli som driver arbetet med styrgrupp, arbetsgrupp och expert- och referensgrupper.

Kansliet sprider också kunskap om programmets arbete och samverkar med andra aktörer som ingår i regeringens e-förvaltningssatsning. Kansliet, som har fem medarbetare, är placerat hos Pensionsmyndigheten som är värdmyndighet.

Kontakta oss

Ewa Carlsson
Kanslichef

Johan Bålman
Juridik

Johnny Carlberg
Koordinator

Katarina Johansson
Kommunikationsansvarig

Mikael Österlund
Arkitektur
Utlånad till myndigheten för digital förvaltning, DIGG, från den 1 september.

34.207.152.62