Kansli

Kansliet driver den löpande verksamheten och ansvarar för helheten genom att samordna och hålla ihop arbetet inom eSam.

Kansliet bemannas för att spegla de uppgifter som prioriteras i verksamhetsinriktningen. Kansliet ansvarar för:

  • Leda expert- och sakområdesgrupper
  • Ingå i utvecklingsforumets arbete
  • Möten med styrgrupp och samordningsgrupp (agenda, underlag och genomförande)
  • Ta fram förslag på verksamhetsinriktning och budget
  • Kommunikation
  • Samverkan med externa aktörer

Kontakta oss

Sofia Ekelöf kanslichef
Fia sept 19

Sofia Ekelöf
Kanslichef

Anna Bengtsson
Kommunikationsansvarig

Johan Bålman
Juridik

Johnny Carlberg
Koordinator

Sara Smedberg
Projekt

Mikael Österlund
Arkitektur

100.26.176.182