Kansli

Kansliet driver den löpande verksamheten och ansvarar för helheten genom att samordna och hålla ihop arbetet inom eSam.

Kansliet bemannas för att spegla de uppgifter som prioriteras i verksamhetsinriktningen. Kansliet ansvarar för:

  • Leda expert- och sakområdesgrupper
  • Ingå i Utvecklingsforumets arbete
  • Möten med Styrgrupp och Samordningsgrupp (agenda, underlag och genomförande)
  • Ta fram förslag på verksamhetsinriktning och budget
  • Kommunikation
  • Samverkan med externa aktörer

Kontakta oss

Ewa Carlsson
Kanslichef

Johan Bålman
Juridik

Johnny Carlberg
Koordinator

Katarina Johansson
Kommunikationsansvarig

Sara Smedberg
Projekt

Mikael Österlund
Arkitektur

54.210.158.163