Juridisk referensgrupp

I den juridiska referensgruppen ingår personer som representerar medlemmarna i eSam. Syftet är att diskutera och fånga synpunkter på de produkter som den juridiska expertgruppen tar fram, sprida kunskap, förankra och dela erfarenheter.

Alla medlemmar kan utse en representant. Deltagarna bidrar med den egna organisationens synpunkter på förslag som lämnas av eSams juridiska expertgrupp.

Referensgruppen identifierar också gemensamma juridiska problemområden och har nära kontakt med den juridiska expertgruppen.

Deltagarna förbereder den egna organisationen inför beslut som till exempel eSams styrgrupp ska fatta.

Juridiska referensgruppens deltagare

Charlotte Aggevall, Arbetsförmedlingen

Carl-Magnus Oredsson, Boverket

Maria Danielsson, Bolagsverket

Ann Svensson, Centrala Studiestödsnämnden

Cima Ghaderi, Domstolverket

Tina Hård, eHälsomyndigheten

Daniel Eriksson, Försäkringskassan

Anders Swahnberg, Jordbruksverket

Anne Lindelöf, Kronofogden

Natalie Kamkar, Migrationsverket

Andrea Mesko-Petersson, Naturvårdsverket

Anna Åkesson, Pensionsmyndigheten

Birgitta Lindblom, Polisen

Désirée Veschetti Holmgren, Riksarkivet

Erik Petersson, Sida

Lars Söderberg, Skolverket

Jeanna Thorslund, Sveriges Kommuner och Landsting

Kristina Lindskog, Tillväxtverket

Henrik Aminoff, Trafikverket

Eva-Lotta Sandström, Transportstyrelsen

Ann-Kristin Hansson, Tullverket

Johan Bålman, eSams kansli, ordförande

Relaterad information

Läs mer om  pågående arbeten inom det juridiska området:

Expertområde Juridik

Det finns också en expertgrupp för juridiska frågor:

eSams juridiska expertgrupp

34.228.55.57