Sakområdesgrupp juridik

Sakområdesgruppen är en referensgrupp till den juridiska expertgruppen. Deltagarna i gruppen ska säkerställa att framtagna vägledningar sprids i den egna organisationen.

Sakområdesgruppen bemannas med en person per medlemsorganisation och har möten omkring 2 – 4 gånger per år.

Sakområdesgruppen ansvarar för att:

  • Agera referensgrupp till respektive expertgrupp genom att formuleringar, lösningar och vägledningar kan testas inom respektive sakområde.
  • Representera sin organisation.
  • Tillsammans med medlemmens eSamordnare säkerställa att produkter (vägledningar etc) används i hemmaorganisationen.

Deltagare i sakområdesgrupp juridik

Charlotte Aggevall, Arbetsförmedlingen

Carl-Magnus Oredsson, Boverket

Maria Danielsson, Bolagsverket

Ann Svensson, Centrala Studiestödsnämnden

Cima Ghaderi, Domstolverket

Tina Hård, eHälsomyndigheten

Daniel Eriksson, Försäkringskassan

Anders Swahnberg, Jordbruksverket

Soheil Roshanbin, Kronofogden

Natalie Kamkar, Migrationsverket

Andrea Mesko-Petersson, Naturvårdsverket

Anna Åkesson, Pensionsmyndigheten

Charlotte Pehrsson, Polisen

Désirée Veschetti Holmgren, Riksarkivet

Eva Norreby, Sida

Ilona Heikka, Skolverket

Jeanna Thorslund, Sveriges Kommuner och Landsting

Kristina Lindskog, Tillväxtverket

Henrik Aminoff, Trafikverket

Eva-Lotta Sandström, Transportstyrelsen

Ann-Kristin Hansson, Tullverket

Johan Bålman, eSams kansli, ordförande

Relaterad information

Läs mer om  pågående arbeten inom det juridiska området:

Expertområde Juridik

Det finns också en expertgrupp för juridiska frågor:

eSams juridiska expertgrupp

34.229.151.87