Arkitektur referensgrupp

Referensgruppen för akritekturfrågor behandlar och ger synpunkter på expertgruppens förslag utifrån respektive medlemsorganisation.

Referensgruppen arbetar också aktivt med erfarenhetsutbyten från genomförda utvecklingsinsatser och synliggör gemensamma frågor och behov.

I referensgruppen ingår en representant för respektive medlemsorganisation. Varje representant förbereder medlemsorganisationen inför beslut som fattas, t.ex. av eSams styrgrupp.

Deltagare i referensgrupp arkitetur

 • Mikael Österlund, eSam kansli (ordförande)
 • Gabor Sebastiani, Arbetsförmedlingen
 • Gunnel Modin, Bolagsverket
 • Viktoria Hagelstedt, Centrala Studiestödsnämnden
 • Manne Andersson, eHälsomyndigheten
 • Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket
 • Kenth Åkerberg, Försäkringskassan
 • Ingela Johansson, Jordbruksverket
 • Ahmad Khalil, Kronofogden
 • Tobias Lundberg, Lantmäteriet
 • Mikael Ekman, Migrationsverket
 • Therese Nordenvall, Naturvårdsverket
 • Lars Wahlund, Pensionsmyndigheten
 • Sven-Erik Ceedigh, Polisen
 • Jan Aspenfjäll, Riksarkivet
 • Mikael Skyman, Skatteverket
 • Carl-Magnus Fahlcrantz , Skolverket
 • Ulf Palmgren, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Staffan Bornehäger, Tillväxtverket
 • Kerstin Manderstedt, Transportstyrelsen
 • Erik Zetterman, Tullverket
54.80.234.9