Arkitektur referensgrupp

Referensgruppen för arkitekturfrågor behandlar och ger synpunkter på expertgruppens förslag utifrån respektive medlemsorganisation.

Referensgruppen arbetar också aktivt med erfarenhetsutbyten från genomförda utvecklingsinsatser och synliggör gemensamma frågor och behov.

I referensgruppen ingår en representant för respektive medlemsorganisation. Varje representant förbereder medlemsorganisationen inför beslut som fattas, t.ex. av eSams styrgrupp.

Deltagare i referensgrupp arkitetur

Mikael Österlund, eSam kansli (ordförande)

Gabor Sebastiani, Arbetsförmedlingen

Mattias Ekhem, Bolagsverket

Heidi Renberg, Centrala Studiestödsnämnden

Manne Andersson, eHälsomyndigheten

Martin Völcker, Ekonomistyrningsverket

Jan-Erik Bergström, Försäkringskassan

Ingela Johansson, Jordbruksverket

Ahmad Khalil, Kronofogden

Tobias Lundberg, Lantmäteriet

Mikael Ekman, Migrationsverket

Therese Nordenvall, Naturvårdsverket

Fredrik Jenslin, Pensionsmyndigheten

Sven-Erik Ceedigh, Polisen

Jan Aspenfjäll, Riksarkivet

Alessandro Jelmini, Sida

Mikael Skyman, Skatteverket

Xsofia Szalkai, Skolverket

Erik Nordström, Statens servicecenter

Ulf Palmgren, Sveriges Kommuner och Landsting

Staffan Bornehäger, Tillväxtverket

Kerstin Manderstedt, Transportstyrelsen

Erik Zetterman, Tullverket

Relaterad information

Det finns också en expertgrupp för arkitekturfrågor:

Expertgrupp arkitektur

Läs mer om pågående arbeten inom arkitekturområdet:

Expertområde arkitektur

54.221.76.68