Arkitektur referensgrupp

I referensgruppen för arkitektur ingår personer som representerar medlemmarna i eSam och som bidrar med den egna organisationens synpunkter på förslag som lämnas av expertgruppen.

Representaterna i referensgruppen förankrar frågor i sin egen organisation och förbereder den inför beslut som fattas av till exempel eSams styrgrupp. Varje medlem har möjlighet att utse en representant i referensgruppen.

Referensgruppen arbetar även aktivt med erfarenhetsutbyten kring genomförda utvecklingsinsatser och synliggör gemensamma frågor och behov.

Deltagare i referensgrupp arkitetur

Mikael Österlund, eSams kansli (ordförande)

Gabor Sebastiani, Arbetsförmedlingen

Mattias Ekhem, Bolagsverket

Dan Alfredsson, Boverket 

Heidi Renberg, Centrala Studiestödsnämnden

Christina Hågård, Domstolsverket

Manne Andersson, eHälsomyndigheten

Therese Bjurberg, Försäkringskassan

Roger Sjöberg, Jordbruksverket

Ahmad Khalil, Kronofogden

Tobias Lundberg, Lantmäteriet

Mikael Ekman, Migrationsverket

Therese Nordenvall, Naturvårdsverket

Fredrik Jenslin, Pensionsmyndigheten

Sven-Erik Ceedigh, Polisen

Pauline Tjergefors, Riksarkivet

Allesandro Jelmini, Sida

Mats Gidlund, Skatteverket

Xsofia Szalkai, Skolverket

Erik Nordström, Statens servicecenter

Ulf Palmgren, Sveriges Kommuner och Landsting

Staffan Bornehäger, Tillväxtverket

Peter Eriksson, Trafikverket

Erik Kristianssen, Transportstyrelsen

Peter Hammar, Tullverket

Relaterad information

Det finns också en expertgrupp för arkitekturfrågor:

Expertgrupp arkitektur

Läs mer om pågående arbeten inom arkitekturområdet:

Expertområde arkitektur

54.226.36.60