Arkitektur referensgrupp

I referensgruppen för arkitektur ingår personer som representerar medlemmarna i eSam. Representanterna i referensgruppen förankrar frågor i sin egen organisation och förbereder den inför beslut som fattas av till exempel eSams styrgrupp.

Varje medlem har möjlighet att utse en representant i referensgruppen. Referensgruppen arbetar även aktivt med erfarenhetsutbyten kring genomförda utvecklingsinsatser och synliggör gemensamma frågor och behov.

Deltagare i referensgrupp arkitetur

Mikael Österlund, eSams kansli (ordförande)

Stefan Olson, Arbetsförmedlingen

Mattias Ekhem, Bolagsverket

Dan Alfredsson, Boverket 

Heidi Renberg, Centrala Studiestödsnämnden

Christina Hågård, Domstolsverket

Manne Andersson, eHälsomyndigheten

Therese Bjurberg, Försäkringskassan

Roger Sjöberg, Jordbruksverket

Walter Scocco, Kronofogden

Jörgen Sannagård, Lantmäteriet

Nicolas Lavigne, Lantmäteriet

Mikael Ekman, Migrationsverket

Therese Nordenvall, Naturvårdsverket

Fredrik Jenslin, Pensionsmyndigheten

Sven-Erik Ceedigh, Polisen

Jan Aspenfjäll, Riksarkivet

David Garcia, Sida

Håkan Westergen, Skatteverket

Xsofia Szalkai, Skolverket

Erik Nordström, Statens servicecenter

Ulf Palmgren, Sveriges Kommuner och Landsting

Staffan Bornehäger, Tillväxtverket

Peter Eriksson, Trafikverket

Erik Kristianssen, Transportstyrelsen

Peter Hammar, Tullverket

Relaterad information

Läs mer om pågående arbeten inom arkitekturområdet:

Arkitektur

34.207.152.62