Arkitektur expertgrupp

Expertgruppen för arkitektur planerar gemensamma insatser. Gruppens arbete ska bidra till att användningen av gemensamma tjänster ökar och att information återanvänds.

Gruppen identifierar behov av gemensamma insatser och tar fram förutsättningsskapande stöd i form av t.ex. principer och vägledningar.

Expertgruppen består av personer med kompetenser som kompletterar varandra. Ambitionen är att arbeta med arkitektur med en bred definition och att hålla samman koncernperspektivet på utvecklingen.

Deltagare i expertgrupp arkitektur

  • Mikael Österlund, eSams kansli (ordförande)
  • Per Grandstrand, Bolagsverket
  • Gunnel Modin, Bolagsverket
  • Victoria Hagelsted, CSN
  • Manne Andersson, eHälsomyndigheten
  • Mikael Skyman, Skatteverket
  • Jan Sjösten, Skatteverket
  • Ulf Palmgren, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Fredrik Wallin, Forefront consulting
54.92.170.142