Arkitektur expertgrupp

Expertgruppen för arkitektur identifierar behov av gemensamma insatser och tar fram förutsättningsskapande stöd i form av till exempel principer och vägledningar inom arkitekturområdet.

Ett viktigt fokus för expertgruppen är att bidra till att skapa förutsättningar för en effektiv informationsförsörjning inom det offentliga och mellan det offentliga och privatpersoner eller företag.

I expertgruppen ingår personer med kompetenser som kompletterar varandra. Ambitionen är att arbeta med arkitektur med en bred definition och att hålla samman koncernperspektivet på utvecklingen.

Gruppens arbete ska bidra till att användningen av gemensamma tjänster ökar och till en ökad återanvänding av lösningar.

Expertgruppen samverkar med övriga expertgrupper inom eSam.

Deltagare i expertgrupp arkitektur

Mikael Österlund, eSams kansli (ordförande)

Manne Andersson, eHälsomyndigheten

Therese Nordenvall, Naturvårdsverket

Jan Sjösten, Skatteverket

Ulf Palmgren, Sveriges Kommuner och Landsting

Relaterad information

Läs mer om det pågående arbetet inom arkitekturområdet:

Expertområde Arkitektur

Det finns okså en referensgrupp för akritekturfrågor:

Referensgrupp Arkitektur

54.226.36.60