Arkitektur expertgrupp

Expertgruppen för arkitektur planerar gemensamma insatser. Gruppens arbete ska bidra till att användningen av gemensamma tjänster ökar och att information återanvänds.

Gruppen identifierar behov av gemensamma insatser och tar fram förutsättningsskapande stöd i form av t.ex. principer och vägledningar.

Expertgruppen består av personer med kompetenser som kompletterar varandra. Ambitionen är att arbeta med arkitektur med en bred definition och att hålla samman koncernperspektivet på utvecklingen.

Deltagare i expertgrupp arkitektur

Mikael Österlund, eSams kansli (ordförande)

Per Grandstrand, Bolagsverket

Gunnel Modin, Bolagsverket

Viktoria Hagelstedt, CSN

Manne Andersson, eHälsomyndigheten

Mikael Skyman, Skatteverket

Jan Sjösten, Skatteverket

Ulf Palmgren, Sveriges Kommuner och Landsting

Fredrik Wallin, Forefront consulting

Relaterad information

Läs mer om det pågående arbetet inom arkitekturområdet:

Expertområde Arkitektur

Det finns okså en referensgrupp för akritekturfrågor:

Referensgrupp Arkitektur

54.221.76.68