Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingår en representant för respektive medlemsorganisation. Deltagarna utses av styrgruppen.

Arbetsgruppen träffas regelbundet tillsammans med eSams kansli för att planera det gemensamma arbetet.

Arbetsgruppen genomför och följer upp de beslut som fattas av styrgruppen och säkerställer att expert- och referensgrupper och olika arbetsutskott bemannas med rätt personer och kompetens. Arbetsgruppen bereder frågor till styrgruppen och säkerställer att de gemensamma frågorna hanteras och kommuniceras inom respektive medlemsorganisation.

Arbetsgruppens deltagare

Anders Granström, Arbetsförmedlingen

Monica Grahn, Bolagsverket

Viktoria Hagelstedt, Centrala Studiestödsnämnden

Kristina Fridensköld, eHälsomyndigheten

Eva Lindblom, Ekonomistyrningsverket

Markus Bill, Försäkringskassan

Anders Elfström, Jordbruksverket

Johan Acharius, Kronofogden

Anna Eriksson, Lantmäteriet

Ann-Catrin Nyberg, Migrationsverket

Anna Otmalm, Naturvårdsverket

Peder Sjölander, Pensionsmyndigheten

Daniel Svan, Polisen

Nora Liljeholm, Riksarkivet

Jenni Wigholm, Sida

Magnus Wallström, Skatteverket

Mattias Larsson, Skolverket

Johan Göthberg, Statens servicecenter

Anna Gillquist, Sveriges Kommuner och Landsting

Anna Johansson, Tillväxtverket

Emma Bohman, Transportstyrelsen

Magnus Lindblad, Tullverket

Ewa Carlsson, eSam kansli (ordförande)

Johnny Carlberg, eSam kansli

Johan Bålman, eSam kansli

Mikael Österlund, eSam kansli

Katarina Johansson, eSams kansli

54.221.76.68