Arbetsgrupp

Arbetsgruppen bereder frågor till styrgruppen och säkerställer att de gemensamma frågorna hanteras och kommuniceras inom respektive medlemsorganisation. I arbetsgruppen ingår en representant för respektive medlemsorganisation.  

Arbetsgruppen har också i uppdrag att genomföra och följa upp de beslut som fattas av styrgruppen och säkerställa att expert- och referensgrupper och olika arbetsutskott bemannas med rätt personer och kompetens.

Arbetsgruppens deltagare

Anders Granström, Arbetsförmedlingen

Monica Grahn, Bolagsverket

Christina Johannesson, Boverket

Viktoria Hagelstedt, Centrala Studiestödsnämnden

Lena Nilsson, Domstolsverket (från 1/1 2018)

Kristina Fridensköld, eHälsomyndigheten

Eva Lindblom, Ekonomistyrningsverket

Markus Bill, Försäkringskassan

Anders Elfström, Jordbruksverket

Johan Acharius, Kronofogden

Anna Eriksson, Lantmäteriet

Ann-Catrin Nyberg, Migrationsverket

Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket

Peder Sjölander, Pensionsmyndigheten

Daniel Svan, Polisen

Nora Liljeholm, Riksarkivet

Jenni Wigholm, Sida

Magnus Wallström, Skatteverket

Jon Karlfeldt, Skolverket

Johan Göthberg, Statens servicecenter

Jenny Birkestad, Sveriges Kommuner och Landsting

Anna Johansson, Tillväxtverket

Britt-Marie Calles, Trafikverket (från 1/1 2018)

Emma Bohman, Transportstyrelsen

Magnus Lindblad, Tullverket

Ewa Carlsson, eSam kansli (ordförande)

Johnny Carlberg, eSam kansli

Johan Bålman, eSam kansli

Mikael Österlund, eSam kansli

Katarina Johansson, eSams kansli

54.90.119.59