Arbetsgrupp

Arbetsgruppen bereder frågor till styrgruppen och säkerställer att de gemensamma frågorna hanteras och kommuniceras inom respektive medlemsorganisation. I arbetsgruppen ingår en representant för respektive medlemsorganisation samt eSams kansli.  

Arbetsgruppen har också i uppdrag att genomföra och följa upp de beslut som fattas av styrgruppen och säkerställa att expert- och referensgrupper och olika arbetsutskott bemannas med rätt personer och kompetens.

Arbetsgruppens deltagare

Hans Ahlqvist, Arbetsförmedlingen

Annika Follin, Bolagsverket

Marie Karmehed, Boverket

Eva Rummel, Centrala Studiestödsnämnden

Lena Nilsson, Domstolsverket

Kristina Fridensköld, eHälsomyndigheten

Markus Bill, Försäkringskassan

Anders Elfström, Jordbruksverket

Johan Acharius, Kronofogden

Anna Granström, Lantmäteriet

Rikard Fransson, Migrationsverket

Pontus Lyckman, Naturvårdsverket

Mats H Pettersson, Pensionsmyndigheten

Daniel Svan, Polisen

Nora Liljeholm, Riksarkivet

Jenni Wigholm, Sida

Magnus Wallström, Skatteverket

Jon Karlfeldt, Skolverket

Johan Göthberg, Statens servicecenter

Jenny Birkestad, Sveriges Kommuner och Landsting

Anna Gillquist, Sveriges kommuner och landsting

Anna Johansson, Tillväxtverket

Britt-Marie Calles, Trafikverket

Emma Bohman, Transportstyrelsen

Erik Zetterman, Tullverket

Ewa Carlsson, eSam kansli (ordförande)

Johnny Carlberg, eSam kansli

Johan Bålman, eSam kansli

Mikael Österlund, eSam kansli

Katarina Johansson, eSam kansli

Sara Smedberg, eSam projekt

Viktoria Hagelstedt, DIGG (adjungerad)

34.207.152.62