Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingår en representant för respektive medlemsorganisation. Deltagarna utses av styrgruppen.

Utöver möten i helgrupp sker arbete i mindre konstellationer. Arbetsgruppen genomför och följer upp de beslut som fattas av styrgruppen och säkerställer att expert- och referensgrupper och olika arbetsutskott bemannas med rätt personer och kompetens. Arbetsgruppen bereder frågor till styrgruppen och säkerställer att de gemensamma frågorna hanteras och kommuniceras inom respektive medlemsorganisation.

Arbetsgruppens deltagare

 • Anders Granström, Arbetsförmedlingen
 • Monica Grahn, Bolagsverket
 • Hans Söderlund, Centrala Studiestödsnämnden
 • Åsa Welin, eHälsomyndigheten
 • Eva Lindblom, Ekonomistyrningsverket
 • Markus Bill, Försäkringskassan
 • Carina Arnesson, Jordbruksverket
 • Johan Archarius, Kronofogden
 • Anna Eriksson, Lantmäteriet
 • Ann-Catrin Nyberg, Migrationsverket
 • Anna Otmalm, Naturvårdsverket
 • Linnea Hildén, Pensionsmyndigheten
 • Daniel Svan, Polisen
 • Nora Liljeholm, Riksarkivet
 • Jenni Wigholm, Sida
 • Magnus Wallström, Skatteverket
 • Mattias Larsson, Skolverket
 • Johan Göthberg, Statens servicecenter
 • Anna Gillquist, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Anna Johansson, Tillväxtverket
 • Emma Bohman, Transportstyrelsen
 • Magnus Lindblad, Tullverket
 • Ewa Carlsson, eSam kansli (ordförande)
 • Johnny Carlberg, eSam kansli
 • Johan Bålman, eSam kansli
 • Mikael Österlund, eSam kansli
 • Katarina Johansson, eSams kansli
54.92.170.142