Sju blixttal om innovation 

Nyheten publicerad: 09 okt 2017

Vill du få inspiration och få flera perspektiv på begreppet innovation? Titta på sju filmade blixttal om innovation som eSam presenterar tillsammans med Vinnova.

Filmerna är en del i ett samarbete som eSam och Vinnova inlett för att undersöka hur man gemensamt kan inspirera och stärka innovationskraften i offentlig sektor.

Här är spellistan med de sju filmerna:

Peter Lindelöf från Vinnova är först ut. Läs mer om honom och de andra talarna:

Blixttal 1: Det här är offentlig innovation

"Vi måste tänka nytt, bryta mönster och utmana det som är givet" säger Peter Lindelöf, avdelningschef för innovationsledning på Vinnova. Hans avdelning ansvarar bland annat för Vinnovas satsningar om hur man leder och organiserar verksamheter för att skapa fler innovationer.

Se Peter Lindelöfs presentation:

Det här är offentlig innovationlänk till annan webbplats

Blixttal 2: Öppna upp för nya idéer

Erik Borälv, programansvarig för öppen innovation på Vinnova, talar om att använda innovationskraften utanför den egna organisationen. Erik Borälv är en av Sveriges främsta experter på öppna data.

Se Erik Borälvs presentation:

Öppna upp för nya idéerlänk till annan webbplats

Blixttal 3: Skapa utrymme för okonventionellt tänkande

Mattias Langeström är ansvarig för Skatteverkets innovationsteam. Teamet arbetar för att tillgodose de behov som medborgare och företag kommer ha i framtiden med hjälp av nya digitala möjligheter.

Se Mattias Langeströms presentation:

Skapa utrymme för okonventionellt tänkandelänk till annan webbplats

Blixttal 4: Medskapa

Marie Stenman, verksamhetsutvecklare och tjänstedesigner på Försäkringskassan, talar om medskapande - att jobba tillsammans med användarna när vi  skapar nya lösningar. I sitt arbete tittar hon på kundens behov och upplevelser i deras relation till myndigheten.

Se Marie Stenmans presentation:

Medskapalänk till annan webbplats

Blixttal 5: Prototypa, snabbt genomförande och lärande

"En bra lösning som ingen använder är en dålig lösning" säger Sara Tunheden som är coach i användardriven innovation. Hon är projektledare för Innovationsguiden som är ett innovationsstöd för offentlig sektor från SKL, Sveriges kommuner och landsting och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Se Sara Tunhedens presentation:

Prototypa, snabbt genomförande och lärandelänk till annan webbplats

Blixttal 6: Omdefiniera värde bortom kostnadskontroll

Richard Shelley, utredare på avdelningen Effektiv styrning och administration på Ekonomistyrningsverket, talar om hur vi ska kunna vända fokus från uppföljing och kontroll till fokus på utveckling och innovation. Han jobbar med en översikt av behovsdriven utveckling och nyttorealisering på myndigheter.

Se Richard Shelleys presentation:

Omdefiniera värde bortom kostnadskontrolllänk till annan webbplats

Blixttal nr. 7: Innovera med hjälp av upphandling

Hur kan vi realisera innovationskraften hos företag som erbjuder innovativa lösningar på våra kunders behov? Niklas Tideklev, på enheten för upphandlingsstöd på Upphandlingsmyndigheten, talar om hur vi kan få till upphandlingar som stödjer innovation.

Se Niklas Tideklevs presentation:

Innovera med hjälp av upphandlinglänk till annan webbplats

23.20.120.3