Ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi

Nyheten publicerad: 30 jun 2017

Regeringen har beslutat om en ny nationell strategi för hur informations- och cybersäkerheten i Sverige ska utvecklas och stärkas.

Strategin sätter upp målsättningar inom sex prioriterade områden och ska bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet samt höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället.

Regeringen har också beslutat om fyra regeringsuppdrag, med koppling till strategin. Ett av uppdragen innebär att myndigheter som har ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap ska analysera och bedöma informationssäkerheten i den egna verksamheten. Detta gäller flera av eSams medlemmar.

» Läs mer om strategin och de fyra regeringsuppdragen på regerinegns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

23.20.120.3