Trelleborgs kommun vann Guldlänken 2017

Foto: Elin Boström.

Foto: Elin Boström.

Nyheten publicerad: 01 jun 2017

Trelleborgs kommun fick utmärkelsen Guldlänken 2017 för sitt arbete med nya vägar för försörjningsstöd och processautomatisering. Priset delades ut i samband med konferensen Offentliga rummet i Sundsvall.

Guldlänken har i år särskilt fokuserat mod i förändring.
Trelleborgs kommun har radikalt förändrat arbetet med försörjningsstöd. Här ingår digitala lösningar som minskat handläggningstiderna från tio dagar till maximalt 24 timmar.

Juryns motivering:

”Digitaliseringen skapar nya möjligheter
som samtidigt utmanar gamla normer och regelverk. För att modigt tagit täten inom en traditionsbunden samhällssektor, skapat helt nya lösningar baserade på
nationell infrastruktur och kommunal kreativitet och därmed förändrat förutsättningarna radikalt för människor i behov av stöd utses Trelleborgs kommun till
vinnare av Guldlänken 2017!”

Juryn pekar på modet att under en längre tid, minst tio år,
envist ha arbetat för en ny syn på ekonomiskt bistånd trots stort motstånd i tidiga skeden. Här ingår i grunden ett nytt sätt att se på hela verksamhetsområdet, på relationen mellan kommunen och de medborgare som har behov av ekonomiskt stöd, vilket lett fram till en effektivisering där 90 procent av handläggningstiderna kapats bort.

- Här finns också kopplingar till den nationella infrastrukturen för ekonomiskt bistånd, SSBTEK
och därför är detta ett spännande exempel på relationen mellan lokal innovation och de nya nationella infrastrukturella förutsättningar som nu växer fram inom
flera områden, säger Ewa Carlsson, eSams kanslichef som ingått i juryn.

Under konferensen Offentliga rummet presenterade även de två övriga finalisterna sitt arbete. Det var dels sajten Efterlevandeguiden där många aktörer samverkat modigt och effektivt för att skapa ett uppskattat stöd för att hantera alla de frågor som uppstår i samband med att en nära anhörig dör. Och dels Anette Falkenrot, som tillsammans med kolleger i Västra Götalandsregionen på olika sätt arbetat aktivt för att släppa in olika perspektiv och kompetenser och därmed öppna upp en ibland ganska sluten offentlig värld, vården, för verksamhetsförnyelse.

Arrangörer av Guldlänken 2017 är Sveriges Kommuner och
Landsting, Vinnova, staten genom Regeringskansliet och eSam samt konferensen Offentliga Rummet. Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar innovativ utveckling av förvaltningen inom det offentliga Sverige.

» Guldlänkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

» Offentliga rummetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

23.20.120.3