Bättre juridiska förutsättningar för myndigheters digitala service

Nyheten publicerad: 23 maj 2017

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som bygger på de förslag som E-delegationen lämnade 2014 om bland annat eget utrymme. Syftet är att förbättra de juridiska förutsättningarna för myndigheternas digitala service och samverkan.

Lagrådsremissen innebär att de förslag som E-delegationen lämnade i juni 2014 i sitt betänkande Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och
service (SOU 2014:39) genomförs i huvudsak. Förslagen ger en förstärkning av skyddet för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden när myndigheter erbjuder e-tjänster till privatpersoner och företag. Även skyddet för allmänna intressen vid användning av digitala tjänster och vid samverkan mellan myndigheter om it-drift förstärks.

- Förutom ett starkare sekretesskydd stärks begreppet eget utrymme. Regeringen använder begreppet i lagrådsremissen på samma sätt som eSam gör nu. Regeringen har också förklarat att den genom remissen tar ett viktigt steg i arbetet med att undanröja onödiga hinder mot digitaliseringen av offentlig sektor, säger Johan
Bålman som leder eSams rättsliga expertgrupp.

Resultatet blir att skydd inte bara ges i eget utrymme för uppgifter om medborgare utan även för uppgifter om
företag, till exempel när en ansökan utformas men ännu inte har skickats in. Även skyddet för så kallade allmänna intressen stärks vid samverkan mellan myndighet vid outsourcing av it-drift. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

» Vägledning Eget utrymme hos myndighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

» Outsourcing – en vägledning om sekretess och persondataskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

23.20.120.3