Regeringens har presenterat sin digitaliseringsstrategi

Nyheten publicerad: 18 maj 2017

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har idag presenterat regeringens digitaliseringsstrategi. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringsstrategin innehåller fem delmål:

  • Digital kompetens – I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.
  • Digital trygghet - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.
  • Digital innovation - I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.
  • Digital ledning - I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering ske genom digitalisering.
  • Digital infrastruktur - Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stöder digitalisering.

Ett digitaliseringsråd med tillhörande kanslifunktion har redan inrättats på Post- och telestyrelsen för att stödja genomförandet av strategin. Dessutom har en samordnande statssekreterargrupp tillsatts inom Regeringskansliet.

» Läs mer om strategin på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

» Läs regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

23.20.120.3