Välkommen till öppet forum om kundinsikter

Nyheten publicerad: 07 apr 2017

Välkommet till ett öppet forum i eSams regi den 9 maj 2017 på temat kundinsikter. Dagen rymmer både erfarenhetsutbyte och en workshop kring de viktigaste gemensamma insikterna om våra kunder och deras perspektiv.

Vilka insikter har vi från kundresor,
kundundersökningar, kundsynpunkter, segmenteringar, besöksstatistik med mera? Vad har vi lärt om våra kunders behov?

Finns det gemensamma nämnare, insikter som återkommer?

Att arbeta med kunden i fokus och utifrån kundens behov har många namn, till exempel
livshändelsecentrerat, behovsdrivet eller kundorienterat. Oavsett vad angreppssättet kallas så utförs oftast likartade analyser av hur behoven ser ut.

Det tar mycket tid och resurser i anspråk att ta reda på det som vi till stor del kanske redan vet. Forumet ska om möjligt bidra till att framtida initiativ och insatser kan ta tillvara de insikter som redan finns genom att någon
annan undersökt ungefär samma behov tidigare.

Dagen vänder sig till dig som är verksamhetsutvecklare eller har närliggande roller i eSams medlemsorganisationer, men även andra i offentlig förvaltning är varmt välkomna!

» Ta del av inbjudan och information om hur du anmäler digPDF

54.80.148.252