Samverkan ska vara en självklarhet

Peder Sjölander, IT-chef på Pensionsmyndigheten.

Peder Sjölander, IT-chef på Pensionsmyndigheten.

Nyheten publicerad: 06 apr 2017

Samverkan borde vara en självklarhet i alla uppdrag, vi behöver både dela med oss och dra nytta av andras lärdomar. Det är några av slutsatserna efter ett seminarium om effektiv samverkan som hölls på Pensionsmyndighetens eSam-dag.

Engagemanget var stort i den gamla skofabriken vid Hornstull där Pensionsmyndigheten sitter när myndigheten höll eSam-dag den 4 april.

Dagen ordnades för att öka kunskapen om eSam hos medarbetarna och för att diskutera hur var och en kan bidra till en mer effektiv samverkan. Drygt 150 medarbetare deltog. Dagen inleddes av Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm, som också är ordförande i eSam, tillsammans med Ewa Carlsson från eSams kansli. De berättade om hur eSam växt fram och vad som görs inom eSam idag.

Christina Henryson och Katarina von Goes från Finansdepartementet deltog.

Christina Henryson och Katarina von Goës från Finansdepartementet deltog.

Därefter hölls flera parallella seminarier under dagen på olika teman, bland annat effektiv digital samverkan, öppna data, säkerhet och juridik i samverkan, behovsdriven utveckling och nyttorealisering. Dagens avslutade med att Christina Henryson och Katarina von Goës från Finansdepartementet kom och berättade om regeringens politik inom området och om den digitala utvecklingen i relation till statsförvaltningen.

Vi kan alla bidra

Ett av seminarierna under dagen hade titeln ”eSam – hur får vi till en effektiv digital samverkan?”. Seminariet leddes av Peder Sjölander, Pensionsmyndighetens IT-chef, tillsammans med Johnny Carlberg från eSams kansli. Utgångspunkten för seminariet var att öka medvetenheten om att alla kan och ska bidra till samverkan, inte bara några få.

- eSam är ju vi alla som ingår, inte bara några på kansliet eller de i expertgrupperna. Tar en expertgrupp i eSam fram en vägledning så ser vi till att använda den. Och är det något i vägledningen som inte fungerar i praktiken, eller om vi tycker att något saknas, så lägger vi inte undan vägledningen utan vi för tillbaka våra synpunkter till eSam så att vägledningen kan revideras och bli ännu bättre. På så sätt bidrar vi allihop, sa Peder Sjölander.

Titta på hur andra gör

Frågor som diskuterades under seminariet var hur samverkan mellan myndigheter kan förbättras och vad som kan sätta käppar i hjulen eller som är hindrande. Som hinder lyftes bland annat att det tar tid att samverka och att styrning och finansiering ofta kan vara problematiskt.

En av lösningarna som diskuterades var att titta mer på hur andra gjort som lyckats och återanvända mer. Johnny Carlberg gav exempel på samverkansinitiativ och hur man löst olika aspekter av samverkan, allt från styrning och finansiering till gemensam förvaltning.

Många vittnade om att det är lättare att dela med sig, än att ta sig tid att höra sig för med andra vad de har gjort och dragit för erfarenheter. Peder betonade att man måste skapa sig sina personliga nätverk och se som en självklar del i alla uppdrag att samverka och fundera över möjlig återanvändning.

En av diskussionerna handlade om att vi i myndighetsvärlden behöver ändra tankesätt generellt.

- Samverkan måste vara en självklarhet idag. Vi kan inte bara se till vår egen verksamhet utan vi behöver se vårt uppdrag bredare än så, vi bidrar alla till helheten, sa Peder Sjölander.

Kollage av bilder från dagen.
54.80.148.252