Med fokus på den som är ny i Sverige

Ann-Catrin Nyberg

Ann-Catrin Nyberg, Migrationsverket.

Nyheten publicerad: 29 mar 2017

- Vår ambition är att all myndighetskontakt sker sömlöst ur individens perspektiv, säger Ann-Catrin Nyberg som ansvarar för Livshändelsen Ny i Sverige vid Migrationsverket. Exempel på prioriterade frågor att lösa är det digitala mötet och möjligheten till elektronisk identifiering med samordningsnummer.

Livshändelsen Ny i Sverige är prioriterad av eSam och flera medlemmar deltar i arbetet, som startade hösten 2016. Tillsammans med representanter för flera myndigheter i eSam samt Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götaland påbörjade Migrationsverket ett arbete för att skapa en gemensam bild av behoven och ensa begreppen. Tre faser i
livshändelsen Ny i Sverige identifierades: den förberedande fasen, att komma i ordning och att vara en del i det svenska samhället.

"Så sömlöst som möjligt"

- Vi vill från myndighetshåll bidra till att vägen in i det nya samhället sker på ett smidigt sätt. Ambitionen är att de som kommer hit inte ska behöva veta i vilken ordning och vilka myndigheter de behöver kontakta. Vi ska inte hänvisa personer oss emellan, utan vi ska sträva efter att allt sker så sömlöst som möjligt ur individens perspektiv, säger Ann-Catrin Nyberg.

Arbetsgruppen har tittat brett och kommit fram till flera olika utvecklingsområden, bland andra

  • gemensamma mötesplatser
    både digitala och fysiska
  • frågor kopplade till identitet och möjligheten att identifiera sig elektroniskt
  • nyföretagande och tillväxtfrågor
  • möjligheten att lämna information en gång
  • att dela information viaöppen data.

"Vi ska ta tillvara de byggstenar som finns"

- Det pågår redan nu mycket utvecklingsarbeten inom det här området, och vi ska inte uppfinna hjulet igen utan ta tillvara de byggstenar som finns och utgå från dem. Nu planerar vi för att formulera konkreta uppdrag inom några utvecklingsområden. Nästa steg blir att se vem och vilka uppdrag som någon myndighet skulle vilja ta på sig färdledarskapet för. Vi tänker planering 2017 och genomförande 2018 och framåt, fortsätter Ann-Catrin Nyberg.

Ett av de områden som arbetsgruppen prioriterat är det digitala mötet. Det kan bli aktuellt med en ny portallösning, men gruppen tittar nu främst på hur man skulle kunna utveckla samarbetet med de olika sajter som redan finns som har innehåll som är relevant för målgruppen, som Information Sverige, Visit Sweden, Study in Sweden och Working in Sweden. Men gruppen tittar också på andra initiativ, som till exempel setel.in, som är framtagen i ett hackathon som Refugee Tech, Sthlm Tech och Migrationsverket arrangerat.
Ett hackathon är ett evenemang där programmerare träffas för att programmera
och inspireras av varandras färdigheter i att skriva kod.

En annan prioriterad fråga är införandet av samordningsnummer och möjlighet att identifiera sig elektroniskt.

- Här behöver myndigheter gemensamt titta på tekniska lösningar för de bakomliggande processerna, säger Ann-Catrin Nyberg.

Tanken är att uppdragen ska vara formulerade och godkända inom respektive myndighet under våren så att planeringen kan påbörjas till hösten.

54.80.148.252