Ny antologi med exempel på samverkan

Nyheten publicerad: 28 mar 2017

Vad bidrar till en framgångsrik samverkan, vilka utmaningar och hinder finns för samverkan mellan myndigheter och vad är nyttan? Det är frågor som tas upp i en ny antologi från Statskontoret där bland annat flera generaldirektörer från eSam medverkar.

I antologin från Statskontoret delar personer med lång erfarenhet från ledande befattningar i staten med sig av sina erfarenheter och reflektioner kring samverkan. Antologin ger tio exempel på samverkan mellan två eller flera myndigheter. Syftet med antologin är att öka kunskapen om hur samverkan i staten fungerar i praktiken.

Ur inledningen:
” Samverkan är ett ord som är positivt laddat. Det signalerar rationalitet, effektivitet och ansvarstagande. Att tala om samverkan kan ses som ett sätt att skapa trovärdighet åt den egna organisationen. Det finns dock få beskrivningar av vad ordet betyder.
Innebörden är svårfångad och begreppet kan betyda olika saker för olika organisationer. Det innebär att olika aktörer kan utgå från olika perspektiv och tolkningar. Trots detta är samverkan ett nyckelord i det moderna myndighetsspråket, i det politiska samtalet och i många vardagssituationer.”

» Läs antologinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

54.80.148.252