Rapport från ESV om digitaliseringen av det offentliga Sverige

Nyheten publicerad: 16 mar 2017

Ekonomistyrningsverket, ESV, har överlämnat en rapport till regeringen om
digitaliseringen av det offentliga Sverige. ESV konstaterar att digitaliseringens möjligheter inte används i tillräcklig utsträckning.

ESV har fått i uppdrag av regeringen att ge stöd till regeringens satsning på
e-förvaltning och att följa de statliga myndigheternas användning av it och hur
myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter. I den rapport som
idag lämnats till regeringen ges en delrapportering för båda uppdragen.

I rapporten konstateras att det offentliga Sverige inte använder
digitaliseringens möjligheter i tillräcklig utsträckning för att nå regeringens
mål. ESV ger förslag på åtgärder, bland annat att regeringen behöver formulera
en strategi för en nationell digital infrastruktur. ESV instämmer i regeringens
bedömning att det behövs en aktör som får ett samlat ansvar för
digitaliseringen av offentlig sektor.

» Pressmeddelande från ESVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

» Rapporten Digitalisering av det offentliga Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

54.92.170.142