Rapport från ESV om digitaliseringen av det offentliga Sverige

Nyheten publicerad: 16 mar 2017

Ekonomistyrningsverket, ESV, har överlämnat en rapport till regeringen om
digitaliseringen av det offentliga Sverige. ESV konstaterar att digitaliseringens möjligheter inte används i tillräcklig utsträckning.

ESV har fått i uppdrag av regeringen att ge stöd till regeringens satsning på
e-förvaltning och att följa de statliga myndigheternas användning av it och hur
myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter. I den rapport som
idag lämnats till regeringen ges en delrapportering för båda uppdragen.

I rapporten konstateras att det offentliga Sverige inte använder
digitaliseringens möjligheter i tillräcklig utsträckning för att nå regeringens
mål. ESV ger förslag på åtgärder, bland annat att regeringen behöver formulera
en strategi för en nationell digital infrastruktur. ESV instämmer i regeringens
bedömning att det behövs en aktör som får ett samlat ansvar för
digitaliseringen av offentlig sektor.

Pressmeddelande från ESVlänk till annan webbplats

Rapporten Digitalisering av det offentliga Sverigelänk till annan webbplats

54.80.148.252