Förslag om en aktör med samlat ansvar för digitalisering i offentlig sektor

Nyheten publicerad: 15 mar 2017

Ekonomistyrningsverket, ESV, är den myndighet som är bäst lämpad att ta hand om uppdraget att ansvara för digitaliseringen av offentlig sektor. Det är en av slutsatserna i det delbetänkande i utredningen Effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning som idag överlämnats till regeringen.

Den pågående utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en
samverkande förvaltning fick ett tilläggsdirektiv i november som bland annat
innebar att ta fram förslag för hur ansvaret för digitaliseringen i den offentliga sektorn kan samlas hos en myndighet. Idag lämnade utredaren Hans-Eric Holmqvist över delbetänkandet till civilminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen har analyserat hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kan stärkas genom att samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet, med start den 1 juli 2018. Detta inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen. Utredningen bedömer att Ekonomistyrningsverket är bäst lämpad att ta emot uppdraget om ett samlat ansvar för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Utredningen säger också att en alternativ lösning kan vara att E-legitimationsnämnden utvecklas till att omfatta hela det samlade ansvar som utredningen föreslår.

Utredningen har också lämnat förslag om tjänsten Mina meddelanden. Utredningen föreslår bland annat att regeringen inför en rätt för enskilda och företag att få myndighetspost elektroniskt och att alla statliga myndigheter ska skicka myndighetspost elektroniskt om inte regeringen beslutar annat. Utredningens bedömning är att i princip all myndighetspost måste vara digital inom ett par år.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 31 december 2017.

» Läs mer på sou.gov.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

» Läs utredningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


54.80.148.252